Актуално

Правителството одобри списъка на стоките, които възложителите могат да купуват на стокови борси

Броени дни след като прие списъка със стоките и услугите, за които се провеждат запазени поръчки, на заседанието си в сряда Министерският съвет одобри и втори важен списък, свързан с прилагането на Закона за обществените поръчки – този на стоките, които възложителите ще могат да купуват директно чрез стокова борса без да провеждат състезателна процедура.

Както се посочва в разпространеното прессъобщение, в чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП е предвидена възможност за доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса и са определени в списък, предложен от министъра на финансите и одобрен с акт на правителството. Цитираната разпоредба предвижда сделката да става чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Идентична е възможността по чл. 191, ал. 1, т. 6 от ЗОП, която се прилага за по-ниски стойности под праговете на европейските директиви и изисква възлагане с изпращане на покана до определени лица.

Тъй като договарянето без предварително обявление е най-малко прозрачната процедура в ЗОП, правителствените експерти правят важното уточнение, че приетият списък е изчерпателен и обхваща само суровини и материали, които обичайно се предлагат на борсата в големи количества, нямат характер на завършен продукт, който да служи за крайно потребление и не се предлагат чрез търговската мрежа за търговия на дребно. С оглед правилното дефиниране на стоките, които могат да се търгуват на борсите, описаните в списъка суровини са обозначени с относимия към тях код по Общия терминологичен речник, така че да се избегнат грешки в практиката.

 В съобщението до медиите изрично се подчертава и това, че уредената възможност за купуване чрез борсата е изключение от общия ред на възлагане на обществени поръчки. От Министерство на финансите, което вече отговаря и за сектора на поръчките, поясняват, че основните инструменти за възлагане на поръчки, предвидени в ЗОП, са свързани с провеждането на конкурентни процедури, при които всяко заинтересовано лице може да представи конкретна оферта, съобразно условията на поръчката. Възможността за търгуване чрез стоковите борси е предвидена като помощен, алтернативен механизъм, само в случаите на суровини, обичайно търгувани чрез борсите, които се влагат в големи количества при други производства.

Както вече ви информирахме, предишният списък беше значително съкратен, като от него отпаднаха редица стоки, най-значимите от които са горивата и горивните материали. В общественото пространство се коментира, че това идва в отговор на някои съмнения, че много от провежданите договаряния през борсата се случват при ниска прозрачност и не гарантират достатъчно ефективно разходване на публичните средства. Именно затова, утвърденият от правителството нов списък вече обхваща предимно метали, които служат за влагане в различни производства, обичайно се търгуват на борсите и имат котировки, базирани на търсенето и предлагането на голям брой търговски субекти

Макар и индиректно, в прессъобщението се обяснява отпадането на голяма част от включените в предишния списък позиции. Там се посочва, че с промените всички стоки, за които има развита мрежа за търговия на едро и дребно, и множество пазарни субекти, ще се възлагат чрез конкурентните правила на Закона за обществените поръчки, при които е осигурена публичност и прозрачност. По тази причина, аргументират се от МФ, в списъка не са включени продукти, за които има основание да се счита, че чрез процедура за обществена поръчка могат да се постигнат по-добри цени, от гледна точка на бюджета.

 

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си