Заповядайте на някое от следващите ни обучения за изграждане на компетентности за електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-13 март в Старосел, 20 март (специално за участници) и 9-10 април в София!
Минали броеве

Брой 7, 2016 г.

Скъпи читатели,

Въпреки че сме в разгара на сезона на отпуските, идването на новия ЗОП не внесе промени в утвърденото правило, че в сектора на поръчките винаги се случват важни неща. Със задоволство обаче трябва да отбележим, че този ритъм вече не се диктува толкова от изникнали сякаш изневиделица извънредни обстоятелства и истерични опити за справяне с поредна кризисна ситуация при поръчките. А много по-осезаемо е резултат на разгръщане на планирани последователни мерки за подобряване на състоянието в системата.

Сред доказващите горния извод инициативи, които попаднаха във фокуса на общественото внимание, са проектите на два нови списъка с важно значение за обхвата на някои разпоредби на закона. На първо място тук ще споменем предложения от ресорното министерство и вече приет от Министерския съвет и социалната политика нов списък на стоките и услугите, за които възложителите са длъжни да запазват поръчките си за хора с увреждания и други групи лица в неравностойно положение. Той е изготвен от междуведомствена работна група след внимателни анализи на капацитетните възможности на организациите, отговарящи на критериите за участие в запазени поръчки. Тук като позитивно определяме решението да се търси развитие на листата в посока на нейното съкращаване, за което отдавна говорим на страниците на списанието. А и ще продължим да го правим, докато видим постигането на по-добра пресечна точка между частните и общия интерес, пълноценна социална защита на лицата в неравностойно положение и гарантирана ефективност на публичните разходи. Като доказателство за ангажимента ни да даваме гласност по важни социални въпроси идва водещата статия на броя, посветена на споменатия списък, а и подкрепата за каузата на училището по каменообработване в с. Кунино, област Враца (виж анонса на стр. 45).

Отново със списък, но този път относно възможностите за директно закупуване през борсата без провеждане на конкурентна процедура, е свързана друга от текущите промени в сектора. Според оповестените намерения на Министерство на финансите, споменатият списък също ще бъде сериозно съкратен и сведен до няколко метални суровини и материали. Сред отпадналите позиции прави впечатление най-вече закупуването на горива и горивни материали, които най-често бяха повод за използване на това изключение.

Другата очаквана новина, предвестник на значими промени в сектора, е стартиралото обществено обсъждане на техническата спецификация за централизираната система за електронни обществени поръчки. Тя дойде в потвърждение на поетия управленски ангажимент за скорошно развитие и по този ключов аспект от възлагането, на който се възлагат големи надежди за справяне с редица проблеми в сектора.

При традиционно високи темпове работи за Вас и екипът на списание ЗОП+. За да продължим да сме полезни на всички, на които се налага да се справят с изпитанията при прилагане на новите правила, в този брой отново включваме полезни материали по различни актуални въпроси. В това число влиза статията, посветена на възможностите за изменения на договори за обществени поръчки, предвидени в новия ЗОП, както и материала за особеностите при използване на ресурсите на трети лица. Към това можем да добавим и продължението на материала за прякото договаряне. Няма как да пропуснем и толкова търсените становища по актуални въпроси от практиката, този път по-горещи от всякога.

Пожелаваме Ви лятно настроение и ползотворно четене!

Екипът на Списание ЗОП+


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ЧУВСТВИТЕЛНИ РАЗЛИКИ

Какво се променя в новия списък на стоките и услугите, за които се провеждат запазени поръчки, ЗОП+

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • Промени в движение: В кои случаи се допуска изменение на договор за обществена поръчка според новите правила, Ивайло Стоянов
  • С външна помощ: Особености при използване на възможностите на трети лица за доказаване на съответствие с критерии за подбор, Цветелина Попова
  • По взаимно съгласие: Същност и особености на процедурата на пряко договаряне, регламентирана в новия Закон за обществените поръчки (продължение), Полина Цокова
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Материалите може да прочетете на страниците на списание ЗОП+. С него може да се сдобиете като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com. Списанието може да бъде закупено и от електронния ни магазин!

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си