Актуално

АОП стартира процедурата за новата електронна система, прогнозната цена надхвърля 5,5 млн. лева

Новата централизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ трябва да бъде готова до 3 години, а прогнозната й цена е 5.52 млн. лв. без ДДС. Агенцията за обществени поръчки обяви тръжна процедура в сряда. Проектът се очаква да бъде финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

Системата трябва „да обхваща всички етапи от процеса на възлагане, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурата, сключване на договор, фактуриране, разплащане и пр., на всички видове процедури и способи за възлагане на обществени поръчки, съгласно Директивите на ЕС и националното законодателство.“

Изпълнителят на поръчката трябва да достави хардуерно и комуникационно оборудване и базов системен софтуер, да инсталира системата, да направи Call Center и да обучи потребители и администратори. Системата трябва да осигурява на всички потребители достъп с използване само на интернет браузър и в нея ще могат да се използват квалифицирани електронни подписи.

Участникът трябва да има минимален общ оборот в размер на 7 млн. лв. за последните три приключили финансови години в сферата на софтуерни продукти и доставка на компютърно и комуникационно оборудване.

В момента на пазара има няколко платформи които предлагат софтуерни платформи за публикуване на обществени поръчки, като абонаментът е от 180 до 800 лв. на година, според броя на тръжните процедури.

Източник: Дневник

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си