Актуално

Кандидатите да обучават екипа на Българското председателство на ЕС ясни след 20 дни

Осми септември е крайният срок, в който кандидатите да обучават екипа на Българското председателство, трябва да подадат оферти. Обществената поръчка „Обучения за подобряване на капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в Европейския съюз и изпълнение на ангажиментите на Република България“ е обявена от Института за публична администрация. Бъдещият изпълнител ще трябва да разработи обучителни програми и материали и да проведе обучения на общо 1740 експерти от държавната администрация.

Основните теми са свързани със законодателния процес в ЕС и практиката на триалога след Договора от Лисабон, стратегии и тактики за лобиране, председателстване на срещите на работните групи и органи на Съвета на ЕС, документацията и документооборота в Съюза. Поръчката е с прогнозна стойност 1,5 млн.лева, като средствата са по проект, финансиран от оперативна програма „Добро управление“ . Повече информация за поръчката можете на намерите на Портала за обществени поръчки и на страницата на Института за публична администрация. Подадените оферти ще бъдат отворени в присъствието на медиите на 9 септември 2016 година.

Източник: www.eu2018bg.bg

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си