Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Други обучения

Практическо обучение за участници в тръжни процедури: Как да попълним ЕЕДОП за по-успешна оферта по ЗОП

9675061_xl

София, 21 октомври 2016 г.

Уважаеми колеги,

Новото законодателство по обществени поръчки очаквано породи голям брой въпроси и предизвика множество казуси, които сериозно затрудниха работата на експертите по обществени поръчки. И докато при предишни промени предизвикателствата винаги са били в по-голяма степен за възложителите и техните служители, редица нови положения в действащите от 15.04.2016 г. ЗОП и ППЗОП поставиха на изпитание и страната на предлагането –  кандидатите и участниците в процедурите за възлагане на поръчки.

За да отговорим адекватно на тези предизвикателства, ние от ЗОП+ сме последователни в усилията си да реализираме обучителни събития, предназначени специално за аудиторията от експерти, подпомагащи кандидатите и участниците. С тази цел организираме втори пореден еднодневен ускорен семинар, който в динамичен, прагматичен и ориентиран към проблемите на практиката стил да отговори на всички въпроси на колегите, натоварени със задачата да подготвят най-добрите оферти в процедурите по ЗОП.

Първото събитие премина при висок интерес и много позитивни отзиви от страна на участниците. Това затвърди убедеността ни, че можем да предложим висококачествен продукт, отговарящ на специфичните очаквания и потребности на бизнес организациите, които вече са или възнамеряват да станат част от пазара на обществени поръчки. И ни накара да продължим с активността си в тази насока, за да бъдем още по-полезни с това, което знаем и можем.

Включете се и Вие, подарете си успех!

ДОМАКИН НА ФОРУМА

logo-central-1

ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ ****
гр. София, бул. Христо Ботев 52
http://central-hotel.com

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

  • Как да управляваме и организираме участието си в обществени поръчки
  • Как да подготвим офертата си и какво трябва да знаем, за да попълним успешно ЕЕДОП
  • Практическо обсъждане на новите възлагателни правила, неясни разпоредби, очаквани казуси и решения по тях, предложения и експертни мнения
  • Анализ по конкретен случай (case study) с попълване на завление, оферта и ЕЕДОП
  • Възможности за промяна на договор за обществена поръчка
  • Ключови моменти в работата на оценителните комисии
  • Нови форми на гаранцията за изпълнение
  • Възможности за обжалане на незаконосъобразни решения, действия и бездействия на възложителя

business-team_3

ВОДЕЩИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ И ТОП АВТОРИ НА ЗОП+

ИВАЙЛО СТОЯНОВ –  гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки и водещ лектор по материята
ВАЛЕНТИН ПАНЧЕВ – експерт по обществени поръчки и консултант на списание ЗОП+

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Стойността на пакета за участие е в размер на 245 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, кафе паузи и работен обяд, обучителни материали, образец на ЕЕДОП и други.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната форма по-долу.

Two business colleagues shaking hands during meeting

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  

0878 610 705
e-mailzopplus@gmail.com
web:  www.zopplus.com

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.
** Изразените от лекторите по време на обучението становища не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне делегатите при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си