Актуално

Зелени идеи за градско развитие обсъдиха на форум в София

Към 2050 г. 70% от световното население ще е концентрирано в големите градове, а прогнозите са тогава София да има над 4 милиона жители. Това стана ясно на състоялия се през миналата седмица форум „Зелените градове на България. Идеите, хората и бизнесите, които водят към тях“.

Участниците обсъждаха варианти за намаляване на въглеродните емисии, ефективното управление на отпадъци, дигитализацията и други инициативи за създаване на условия за устойчиво развитие на градовете и опазване на околната среда, съобщиха организаторите.

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова обяви, че приоритети на МОСВ в рамките на предстоящото българско председателство на ЕС ще бъдат кръговата икономика, ресурсната ефективност и нисковъглеродната икономика.

Предизвикателство е да се намери балансът между социално-икономическото развитие и опазването на околната среда, хармонията между екосистемите и човешката дейност, каза заместник-министърът. Тя отбеляза, че основните стратегически документи на европейско и национално ниво са насочени към развитието на производствени и потребителски модели, които не надхвърлят капацитета на екосистемите.

В сферата на отпадъците целите на европейско ниво са до 2030 г. да се рециклират 65% от битовите отпадъци, 75% от отпадъците от опаковки, да се депонират до 10% и 0% да е депонирането на разделно събрани отпадъци, посочи Николова. Тя припомни, че по ОПОС (2014-2020 г.) са заделени 562 млн. лева за ресурсно-ефективно управление на отпадъците и вече е обявена първата схема за 98 млн. лева, насочена към изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени отпадъци.

„До края на годината ще се обявят още три схеми – за изграждане на компостиращи инсталации, за инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, за инсталации за анаеробно третиране на отпадъци и за изграждането на последния трети етап от софийската система за управление на отпадъците“, посочи заместник-министърът.

Важна тема за „зеленото“ развитие на градовете е устойчивата градска мобилност, която е пряко свързана с глобалните проблеми на изменение на климата, с подобряването на качеството на въздуха и с намаляване на шумовото замърсяване, посочи Николова. „Развитието на устойчива мобилност и екологизирането на транспорта осигуряват навлизането на чиста енергия и намаляване на зависимостта от конвенционалните горива, ограничават емисиите на парникови газове и изменението на климата“, посочи тя.

Атанаска Николова припомни, че със средства по ОПОС (2007-2013 г.) са закупени 10 метровлака, 126 екологични автобуса, 20 трамвайни мотриси и 100 тролейбуса на обща стойност 320 млн. лева. Само с въвеждането в експлоатация на метровлаковете в София са намалени вредните емисии с 2,78 хил. тона на година, като 2,6 хил. тона е редуцираният въглероден диоксид на годишна база, каза тя и добави, че такъв значителен ефект се постига и с въвеждането в експлоатация на останалите видове екологичен транспорт в градовете.

„В рамките на новата ОПОС са заделени 111 млн. лева, които са насочени пряко към намаляване на нивата на замърсяване в 29-те общини в страната, които имат проблеми с качеството на атмосферния въздух“, посочи зам.-министърът.

Като важен акцент зам.-министър Николова представи Националния план на действие за насърчаване на зелените обществени поръчки, целящ ускореното им навлизане у нас.

„Вече има реално приложено облекчения по отношение на електромобилите, които са освободени от годишен данък, но процесите по развитие на зелените политики са бавни и скъпи и до голяма степен успехът им зависи и от промяната в поведенческите модели”, коментира тя.

Петер Еек, директор на дирекция „Управление на отпадъците“ към Министерство на околната среда на Естония, представи постигнатите резултати  в Талин.

Столицата на Естония е на второ място сред всички европейски столици по отношение на това с показател от почти 100%. „Имаме много по-либерален подход, като е дадена автономия на общините да организират обществени поръчки за събирането на отпадъците”, каза Еек.

„Таксите за ползване на сметищата дисциплинират бизнеса да се насочи към търсенето на устойчиви решения за кръгова икономика, с максимално оползотворяване на производствените отпадъци и основната концепция на националните политики за управление на отпадъците в Естония е „Сметищата са отживелица”, обобщи той.

Красимир Ненов, зам.-изпълнителен директор на КонтурГлобал Марица Изток 3, коментира, че подобни успешни практики има и в България.

„Един от отпадните продукти в работата на Марица Изток 3 е гипсът. Ние намерихме голям европейски инвеститор и с негова помощ бе изградено предприятие, което произвежда строителни материали от нашия отпаден продукт, разказа Ненов.

„Освен екологичните ползи, по този начин създадохме и 100 работни места”, допълни той.

Главният архитект на София арх. Здравко Здравков представи пред участниците нова стратегия за развитие на столицата и по-специално плановете за промяна на моделите за придвижване и градски транспорт.

„Към 2050 г. 70% от населението ще населява големите градове. Тогава жителите на София най-вероятно ще наброяват над 4 млн. и затова трябва непрекъснато да работим за подобряване на инфраструктурата и за насърчаване на велосипедния транспорт, метро и пешеходно придвижване”, сподели арх. Здравков.

„Темата за зеленото бъдеще на градовете е неразривно свързана с темата за управлението на отпадъци, тъй като всяка година генерираните от обществото и бизнеса отпадъци се увеличават с 10-12%”, посочи на свой ред Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на Екопак България.

„Увеличаването на възможностите за рециклиране е част от кръговата икономика и води и до създаването на нови работни места”, допълни той и обобщи, че е оптимист за зеленото бъдеще, защото всяка година събиращите разделно отпадъци се увеличават.

Източници: Investor.bg, Novinite.bg

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си