Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

КЗК отмени избора на изпълнител за синята зона във Варна

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е отменила резултата от обществената поръчка за избор на изпълнител, който да изгради синя зона във Варна. Това става ясно от решение с дата 4 октомври т.г., публикувано в сайта на комисията. То е взето по жалбата на дружеството „Тера комюникейшънс“, което е заявило, че незаконосъобразно е отпаднало от класирането на участниците в процедурата.

Търгът бе обявен през септември м.г. с прогнозна стойност 1.65 млн. лева без ДДС. Избраният победител трябва да изпълни пръчката в рамките на 42 месеца след окончателното приключване на процедурата.

В наддаването взеха участие шест кандидата – „Балистик сел“ ЕООД, „Войском“ АД, „Тера комюникейшънс“ АД, ДЗЗД „Иновативни паркинг решения 2014“, „Телелинк“ ЕАД и „Дейта системс инженеринг“ ЕООД. След отваряне на документите от участие в наддаването за изпълнител на обществената поръчка отпаднаха две дружества – „Иновативни паркинг решения 2014“ и „Дейта системс инженеринг“.

„Тера комюникейшънс“ е отпаднала на втория етап от класирането на офертите, след като общинската комисия във Варна е решила, че техническото предложение на дружеството не отговаря на зададените условия, тъй като не са представени инструкции за потребителите за всички възможни начини на плащане за използване на уеб сайта и мобилното приложение за паркиране. Всички останали изисквания са били изпълнени, става ясно от публикувания протокол от заседанието на комисията.

В жалбата си до КЗК обаче от „Тера комюникейшънс“ са написали, че е изпълнено цялото задание на възложителя и няма основание да не да получат оценка на техническото си предложение. От своя страна в решението си, публикувано на 4 октомври, КЗК е констатирала, че на практика въпросните инструкции действително са били представени в документите, подадени за участие в търга, и че отстраняването е напълно неоснователно.

След отпадането на „Тера комюникейшънс“ на първо място в конкурса е класирана компанията „Телелинк“. Сега нейният избор е обявен за невалиден.

Според решението на КЗК преписката трябва да бъде върната на възложителя с указания за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка от етап повторна оценка на техническите предложения на участниците.

Това решение на комисията може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му пред страните.

Още след подаването на документите в търга за изграждане на синя зона във Варна стана ясно, че в него участват добре познати дружества.

Така например „Балистик сел“, сега участник в обединението „Модерен транспорт“, през декември 2014 г. спечели търга за доставка и монтаж на машините за продажба на автобусни билети във Варна. Те са компонент от проекта „Интегриран градски транспорт“. Автоматите бяха изработени, доставени и монтирани, но не са въведени в експлоатация и до този момент, тъй като не са фискализирани. На въпрос на „Дневник“ от обединението отговориха, че фискализацията не е била тяхно задължение по договор, след което свалиха телефона за връзка от сайта си. Отговор на въпроса защо е сключила подобен договор не можа да даде и ръководителя на проекта Биляна Якова. Факт е обаче, че въпреки изтеклия срок за изпълнение на проекта билетните автомати все още не работят.

През лятото на 2014 г. „Балистик сел“ беше свързана в публикация на „Капитал“ със съмненията, че е била предизвестения победител в търга за доставка и гаранционен сервиз на компютърна, периферна техника и системи за видеонаблюдение и сигурност, обявен от министерството на образованието. При отварянето на офертите тогава кандидатите бяха два – консорциумите „Балистик сел“ – Blackboard и HP – „Сиела“ – Siveco. Вторият участник в търга обаче се оказа отстранен още на ниво технически изисквания при преглеждането на офертите.

В началото на януари т.г. КЗК прекрати търг за доставка на електронна платформа за нуждите на министерството на образованието, тъй като договорът по нея беше обявен за незаконосъобразен. Той беше сключен с компанията „Балистик Блекборд“ – обединение между „Балистик Сел“ и офшорното дружество, регистрирано в Холандия, „Блекборд Интернешънъл Б.В.“.

Още при първото обявяване на този търг през юли 2012 г. източници от IT индустрията коментираха, че критериите му отговарят на един определен софтуерен продукт – платформата Blackboard, която се използва от по-голямата част от университетите в САЩ и Великобритания. Тогава търгът беше спрян от КЗК заради дискриминационни условия, които бяха леко занижени при повторното му пускане две години по-късно.

В търга за доставка на билетните автомати във Варна миналата година участва и „Телелинк“. Сега дружеството е и сред подалите оферта за изграждане на синята зона във Варна.

Други два от участниците в процедурата за варненската синя зона – „Войском“ и „Иновативни паркинг решения 2014“, бяха конкуренти в спорно наддаване за малко под пет милиона лева за надграждане и управление на SMS системата за синята зона в София.

Търгът беше загубен от „Войском“, на която не достигнаха 31 стотни от процента, за да измести конкурента си – обединението „Иновативни паркинг решения 2014“.

В него влизат пет фирми, сред които най-голям дял имат „Инфосистемс интернешънъл“ (40%), свързаната с КТБ „Целум България“ (30%), „Ситизен сосайъти груп“ АД (20%) и две унгарски дружества („МПП Зрт“ и „Целум Глобал Зрт“) с минимално участие от по 5%. Разследване на „Капитал“ от август т.г. разкри, че като свързани фирми част от тези дружества са усвоили общо 15 млн. лв. от публични търгове за транспорт и паркиране в София.

„Тера комюникейшънс“ („Теракомм“) също е сред познатите участници в процедури за възлагане на дейности по платено паркиране в страната.

През 2012г. например Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи на компанията глоба от 210 хил. лв. заради сключените договори за „нула лева“ с общините Пазарджик и Русе, където трябваше да събира таксите от SMS паркиране. В жалбата си до КЗК тогава конкурентът на „Теракомм“ „Велти“ съобщи, че по неофициални данни, получени от дружества със сходен предмет на дейност, подобни методи са използвани от „Теракомм“ с години, за да заеме по-голям пазарен дял чрез елиминиране на конкуренти .

Шестият участник в търга за организирането на синята зона във Варна е местната и сравнително неизвестна компания „Дейта системс инженеринг“.

Според информацията, поместена на сайта й, тя е създадена през 2007 г. с цел изпълнение на проекти в областта на структурните кабелни системи. В портфолиото на услугите, предлагани от компанията, влиза изграждането на „системи за сигурност, проектирането на слаботокови системи, консултиране и одит на информационни системи и информационна сигурност“.

Източник: Дневник

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си