Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Други обучения

ВТОРИ ИНТЕГРАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО ЗОП: Правилата за обществени поръчки – умения за успех

к.к. Боровец, 30 ноември – 2 декември 2016 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

След успеха на първия интегрален курс по новите правила за възлагане, отличните отзиви и позитивна обратна връзка ни показаха, че следва да продължим усилията си в тази посока с организирането на второ обучително събитие в този иновативен формат. За целта събираме в сърцето на Рила планина водещи лектори и практици, които да дадат максималното за изграждане на всички знания и компетентности, необходими за справяне с предизвикателствата на действащите ЗОП и ППЗОП.

Освен че поставя специален акцент върху практическите аспекти на възлагането и интерактивността в процеса на обучение, този семинар е проектиран по начин, който да удовлетвори потребностите както на целевата аудитория на възложителите и сътрудничещите им експерти, така и да обърне специално внимание на въпросите, които вълнуват кандидатите и участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки. И всичко това, за да Ви покаже нагледно как ноу-хау се превръща в реални умения за успех. А и за да затвърдите убедеността си, че ЗОП ПЛЮС означава обществени поръчки със знак плюс.

Очакваме Ви!

ДОМАКИН НА ФОРУМА

rilalogo

ХОТЕЛ РИЛА ****
к.к. Боровец
www.rilaborovets.com

rilaborovets

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Една част от обучението ще се проведе в рамките на поредица от динамични презентационни модули, наситени с обратна връзка и много примери от практиката. В другата част е предвидена работа по групи, анализ по конкретен случай (case study) с попълване на документи и образци, както и дискусии, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

В рамките на курса обучаваните ще научат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

 • Как да управляваме и организираме процесите по възлагане на обществени поръчки;
 • Как да съставим вътрешните си правила и графика на обществените поръчки;
 • Какви са спецификите на основните режими на възлагане и приложимите процедури;
 • Как да подготвим документация, указания за подаване на оферти и образци;
 • Как се определят изискванията към участниците и се избира изпълнителя на поръчката;
 • Как да овладеем изкуството да изготвим методиките за оценка;
 • Как да проведем процедурата си – специфика при работата на оценителните комисии, изисквания и отговорност на членовете;
 • Къде грешим – казуси по най-често допусканите грешки в практиката по възлагане на поръчки;
 • Какво е важно да знаем за контрола – практика от мониторинга на Агенцията обществени поръчки;
 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – практика на КЗК и нови моменти в правилата при обжалване на обществените поръчки;
 • Къде да сме най-внимателни – нови административно-наказателни състави.

ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Възможности и информация или за какво да следим при търсене на подходящи обществени поръчки;
 • Как да подготвим офертата си, ЕЕДОП и да организираме участието си в процедурите;
 • Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите;
 • Какви са спецификите при поръчки за строителство и услуги свързани със строителството;
 • Кои са ключовите процеси в рамките на участието в процедури за възлагане на обществени поръчки.

ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ И ТОП АВТОРИ НА ЗОП+

ИВАЙЛО СТОЯНОВ –  гл. секретар на НСЕОП и консултант на списание ЗОП+
АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА –  експерт по обществени поръчки
ВАЛЕНТИН ПАНЧЕВ – експерт по обществени поръчки и консултант на списание ЗОП+
ЕЛЕНА ДИМОВА –  юрист и експерт по обществени поръчки
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ –  юрист и експерт по обществени поръчки

seminarlector

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Стойността на пакета за участие е в размер на 550 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, обучителни материали, образец на ЕЕДОП и други. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 85 лв.

ВАЖНО !
ВСЕКИ УЧАСТНИК ПРЕМИНАЛ ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП !

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната форма по-долу.

Всеки, който потвърди записването си за събитието и заплати стойността на пакета за участие,  има право да зададе предварително до 5 въпроса на редакционната ни поща zopplus@gmail.com. Отговорите ще бъдат изпратени на посочен от участника имейл и/или представени на семинара, съответно могат да намерят място в някой от следващите броеве на списание ЗОП+.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  

0878 610 705
e-mailzopplus@gmail.com
web:  www.zopplus.com

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.
** Изразените от лекторите по време на обучението становища не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне делегатите при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си