За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Новини

Правим общи поръчки за лекарства със страни от Централна и Източна Европа

Ще искаме и евроагенцията по лекарствата да се премести в София

 

На последното си заседание Министерският съвет одобри проект на Споразумение за сътрудничество за достъп до ефективно лекарствено лечение, като основа за водене на преговори.

Документът е резултат от многостранни срещи, инициирани от министрите на здравеопазването на България и Румъния с държави от Централна и Източна Европа, на които бяха дискутирани възможностите за общо договаряне на отстъпки от цени на лекарствени продукти с цел получаване на достъпна и ефективна лекарствена терапия за пациентите на повече държави. Предложеният проект е и в духа на Заключенията, приети в рамките на 3474-ото редовно заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.

Проектът на Споразумение предвижда сближаване на лекарствените политики и обединяване на усилията за сключване на доброволни общи споразумения с притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти относно финансови отстъпки на лекарствени продукти и брой лекувани пациенти със съответните лекарствени продукти.  За оптимизиране на разходите и създаване на устойчивост на доставките, договарящите страни могат да провеждат съвместно обществени поръчки за осигуряване на лекарствени продукти. Условията и редът за това се уреждат със споразумение между страните.

Договарящите страни се съгласяват да си съдействат за осигуряване на лекарствени продукти при липса или недостиг в някоя от тях, при условия и по ред, предвидени в националното им законодателство.  Споразумението подлежи на ратификация и съдържа възможност за присъединяване от други заинтересовани държави. Към настоящия момент Румъния е заявила готовност да е страна по споразумението.

Междувременно се появиха информации, че България ще подаде искане седалището на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) да бъде преместено от Лондон в София. Това пише “24 часа”, като се позовава на правителствени източници. В момента българското правителство изготвя аргументация защо след Brexit агенцията трябва да бъде преместена в България. Искане за ЕМА вече е подала и Хърватия.

България ще кандидатства и за още две от европейските институции, които в момента са със седалище във Великобритания – Европейския банков орган и ЕБВР. За тях обаче трудно ще се преборим с Франкфурт, който се превръща във финансовия център на ЕС след излизането на Лондон, обяснили от правителството.

Източници: Министерски съвет, 24 часа, dnes.bg

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си