Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Минали броеве

Брой 12, 2016 г.

Скъпи читатели,

Съдържанието, казват, има предимство пред формата. Това колкото икономическо, толкова и житейско правило е една от основните поуки, които можем да си направим, теглейки балансовата черта в края на отминаващата година. Както в областта на поръчките, така и като цяло в обществено-политическия живот в България.

Горното на пръв поглед неясно твърдение може лесно да намери обяснение, ако се замислим над споменатата максима. На първи прочит, популярното й тълкуване е, че не толкова външният израз на явленията и процесите, а тяхната същинска природа е това, което има по-голямо значение. На втори план обаче, тя ни казва още нещо, което не бива да забравяме – самата форма също не е без значение. Дори напротив, защото тя е първичното, изявената воля и идеята, която рано или късно ще бъде изпълнена със съответстващото й съдържание.

За повече конкретика ще продължим казаното по-горе с коментара, че именно в обществените поръчки отминаващият период показа колко важни са и съдържанието, и формата. Първо защото за пореден път се убедихме, че да създадеш закон, транспониращ европейски директиви и действително да възприемеш в практиката определени нови правила са две различни неща. И второ, което мнозина са склонни да пропуснат, че дори навлизането на новото да е свързано с период на учене и редица изпитания, това не може да отмени значението на избора на посока, който е направен и големия обем работа, който е извършен за придвижване натам.

Изведеният принцип е и лайтмотив на броя, с който изпращаме настоящата и отправяме пожелания за следващата година. Това личи още от водещата статия, посветена на новите правила при определянето на онези национални интереси, които допускат прилагане на някои изключения от ЗОП. Във впечатляващ с качествата си материал, двамата автори опровергават спекулациите, че с приемането на определен подзаконов акт се отваря врата за безконтролни разходи за отбрана и сигурност през идните месеци. И правят това като ни обясняват причините и логиката на приетите правила, които безспорно имат своето важно място за защитата на националния интерес в този толкова сложен за България, Европа и света момент. Защото разочарованието от едно или друго съдържание, с което сме изпълвали правилата за харчене в тези сектори, не може да отмени необходимостта от подобна система от правила за реакции в определени чувствителни и значими за колективното ни бъдеще ситуации.

Принципът за съдържанието и формата ще открием и в продължението на материала за прогнозирането и планирането. С него освен че добавяме стойност за практиката, ще припомним, че формалното съблюдаване на изискванията за вътрешни правила и подреждане на поръчките във времето не е достатъчно за ефективно разходване на публичните средства, но дори то може да ни научи на много и да ни придвижи в желаната посока.

Сходни поуки прозираме и в статията, посветена на друга гореща тема – тази за измененията на договорите за поръчки. Където неразбирането и прекрачването на някои норми няма как да отмени обективната потребност в определени случаи анекси да са допустими.

Подобна ситуация можем да видим и при набиращите популярност зелени поръчки. Защото дори да се окаже, че много от тях са повече модерни, отколкото доказано по-ефективни, здравословни и/или щадящи околната среда, това не променя факта, че те възпитават и насърчават много по-отговорна и далновидна употреба на общия ресурс.

След всичко казано дотук, остава да Ви пожелаем ползотворно четене на новия брой и успешно възлагане през новата 2017 година. Година, през която казуси по ЗОП със сигурност ще продължат да възникват. Но нека направим така, че не просто заедно да намираме решенията, но и да съзнаваме отговорите, които се крият в самите въпроси.

Топли и хармонични празнични дни от екипа на ЗОП ПЛЮС

christmascandle


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ

Новата правна уредба относно критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в областта на сигурността с оглед прилагане на някои от изключенията по Закона за обществените поръчки,
Даниела Георгиева, Кирил Ангелов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • С мисъл напред: Прогнозиране на потребностите и планиране на обществените поръчки съгласно новите правила (продължение), Антоанета Първанова
  • Промени в движение: Измененията в договорите за обществени поръчки според новите ЗОП и ППЗОП, Полина Цокова
  • Зелена вълна: Актуални тенденции при устойчивите обществени поръчки, възлагани от общини, ЗОП+
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Материалите може да прочетете на страниците на списание ЗОП+. С него може да се сдобиете като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com. Списанието скоро ще може да бъде закупено и от електронния ни магазин!

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си