Продължава записването за Националния експертен семинар по обществени поръчки (гр. Банско, 27 февруари – 1 март, 2019 г.
Актуално

Европейската комисия със забележки към транспонирането на новите директиви по обществени поръчки и концесии

ЕК поиска от България и още 14 държави от ЕС да покажат, че изцяло са съобразили актуалното законодателство в сектора

 

Европейската комисия изпрати днес мотивирани становища до 15 държави членки, като поиска от тях да транспонират изцяло в националното си законодателство една или повече от трите нови директиви относно обществените поръчки и концесиите. Това съобщи днес пресслужбата на институцията.

От съобщението става ясно, че в ЕК имат резерви към начина, който България е въвела изискванията на един от трите акта в последния законодателен пакет, регламентиращ тази област от обществените отношения – Директиви 2014/23/ЕО, 2014/24/ЕО и 2014/25/ЕО. От Брюксел обаче не конкретизират при коя от директивите са открили непълно съобразяване с актуалните правила. Според експерти, най-вероятно става въпрос за тази относно концесиите, тъй като там транспонирането от наша страна дойде значително по-късно от това при поръчките. Освен това, двете директиви при поръчките имат редица сходства и евентуални несъответствия с буквата на европейския закон вероятно щяха да доведат до дублиране на пропуските. Все пак, тепърва ще се изясни дали това предположение отговаря на истината.

Освен България, другите засегнати държави са Австрия (3 директиви), Белгия (3), Естония (3), Ирландия (1), Испания (3), Кипър (2), Латвия (3), Литва (3), Люксембург (3), Португалия (3), Словения (1), Финландия (3), Хърватия (3) и Швеция (3). Прави впечатление, че сред обявените за неизрядни преобладават присъединили се на по-късен етап страни.

В прессъобщението също така се припомня посланието на Брюксел, че новите разпоредби правят обществените поръчки в Европа по-ефикасни и прозрачни, с по-удачни правила и повече електронни процедури. Освен това те следва да улеснят наддаването от страна на МСП при обществени поръчки и да го направят по-евтино, да повишат прозрачността и конкуренцията и да спомогнат за постигане на по-широките цели на политиката, като например целите в областта на околната среда и социалната политика и иновациите.

Всички държави членки бяха длъжни да уведомят Комисията за транспонирането на новите разпоредби за обществените поръчки до 18 април 2016 г. В срок от два месеца от изпращането на мотивираните становище, посочените 15 държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките, които са предприели за привеждане на националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС.

Източник: ЕК

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си