Актуално

ЕИПА и френската Школа по администрация ще обучават български държавни служители

Консорциум от Европейския институт по публична администрация (ЕИПА) и френската Национална школа по администрация (ЕНА) ще обучава наши държавни служители във връзка с ангажименти на България като държава членка на ЕС. Това съобщиха източници от държавната администрация.

Обединението от ЕИПА и ЕНА е определено за победител в поръчка с предмет „Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решение в ЕС и изпълнение на ангажиментите на България“. Възложител е изпълнителният директор на Института по публична администрация (ИПА), а прогнозната стойност на поръчката е малко над 1,5 милиона лева.

На 12 декември решението за определяне на изпълнител и протоколите от работата на оценителната комисия бяха публикувани в профила на купувача и бяха изпратени до всички участници. След като изтекоха нормативните срокове за обжалване, от ИПА вече имат право да пристъпят и към сключване на договор. В процедурата оферти подадоха три участника, в това число два консорциума, като един от оферентите бе отстранен. Решенията и действията на възложителя не бяха обжалвани.

С експертизата си оценителната комисия подпомагаше и г-н Ивайло Стоянов, главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, уважаван лектор и специалист по материята. Г-н Стоянов е сред основните консултанти на ЗОП ПЛЮС.

Припомняме, че предметът на договора обхваща разработване на обучителни програми и материали за обучения по четири теми. Изпълнителят на договора ще е ангажиран и със самото провеждане на обучения на общо 1740 служители от българската държавна администрация. Чрез обученията българските служители трябва да научат повече за законодателния процес в ЕС, правилата на документооборота, председателстването на срещи на работни групи и органи на Съвета на ЕС, както и други аспекти от функционирането на Съюза.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си