Продължава записването за Националния експертен семинар по обществени поръчки (гр. Банско, 27 февруари – 1 март, 2019 г.
Актуално

60 случая на неправомерно възлагане за над 17 млн. лв. засечени от АДФИ

60 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 17 185 018 лева са установени от Агенцията за държавна финансова инспекция за четвъртото тримесечие на миналата година. За периода финансовите инспектори на АДФИ са проверили 542 обществени поръчки за 230 890 984 лева отчетоха се от контролното ведомство.

Според оповестените данни, за последните три месеца на 2016 г. са приключени 176 финансови инспекции, 80 от които са по подадени сигнали, а 96 – на база на утвърдения годишен план.

Сред проверените институции през четвъртото тримесечие са Върховният касационен съд, административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Сливен, Плевен и Пазарджик. Проверена е и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Бургас, както и Държавен фонд “Земеделие”.

Сред проверените от АДФИ контракти е и дискутираният в общественото пространство договор на  Министерство на земеделието и храните за осигуряване на въздушен транспорт, хотелски настанявания и медицински застраховки при служебни пътувания за служителите на ведомството. Установените от АДФИ вреди възлизат на 368 934 лева, но според доклада на инспекторите, те са били възстановени.

В договорите на Агенция „Пътна инфраструктура“ също е открито нарушение. Става дума за обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект „Проектиране и строителство (инженеринг) на нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване на мост над река Върбица на обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова”. Поръчката е на стойност 12,4 млн. лв., но от АДФИ не съобщават какво точно е нарушението, а само че е предотвратено.

При проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки на възложена през 2014 г. обществена поръчка с предмет „Разработване на специализиран софтуер „Регистър за разработване на проекти“ във Фонд „Научни изследвания” също са открити нередности. Стойността на проверените договори е 250 000 лв.

Констатираните по време на финансовите инспекции вреди са на стойност 4,12 млн. лв., като от тях вреди за 71 112 лв. са предотвратени, а вреди за 559 102 лв. са възстановени в рамките на проверките.

Установени са 61 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция, съобщават още от АДФИ.

Предвид факта, че констатациите на АДФИ подлежат на съдебен контрол, обявените данни не следва да се считат за окончателни.

Източник: Investor.bg

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си