Успешно и при висок интерес приключи първото по рода си практическо обучение за работа с платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП, проведено на 18 и 19 април в София. Очакваме ви на следващите обучителни събития на Списание "ЗОП+"!
Минали обучения

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: Работещи решения при възлагане на обществени поръчки

София, 23 и 24 март 2017 г.

Уважаеми колеги,

В началото на 2017 г. законодателство по обществени поръчки отдавна вече не е „ново“, а “действащо”, съответно казусите по ЗОП са работно ежедневие. И след като 2016 г. бе време на преход и подготовка, новата година обещава завръщане към познатата висока динамика при възлагането, особено при разходването на европейски средства. За справяне в тази обстановка за всички с интерес в материята на обществените поръчки е важно да имат не само знания, но и практически умения за намиране на най-оптималните решения.

За да предложим подкрепа за справяне с тези предизвикателства, а и за да продължим да бъдем полезни на възложители, изпълнители, отговорни институции и експерти, ние от ЗОП ПЛЮС организираме пореден професионален семинар. Високите си амбиции отново ще подкрепим с аргументи при избора на локация, организацията и ангажирането на едни от най-подготвените, уважавани и търсени лектори.

Така в централната част на София, в емблематичен хотел и само на метри от метростанция “Европейски съюз”, отново си дават среща специалисти и практици, които се събират, за да обсъдят в детайл и да обменят опит и успешни практики по актуалните правила при обществените поръчки. А и да си тръгнат с поне няколко нови работещи решения, готови за използване в практиката.

Присъединете се и Вие! Нека заедно да намерим пътя към ефективното възлагане на поръчки и оползотворяване на средствата от фондовете на ЕС!

 

ДОМАКИН НА ФОРУМА

ХОТЕЛ ХЕМУС ***
гр. София, бул. Черни връх 31
www.hemushotels.com

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Обучението ще се проведе в рамките на превърналите се в запазена марка на ЗОП ПЛЮС динамични презентационни модули с обратна връзка, дискусии и реални примери от практиката. Ще бъдат разглеждани множество казуси в търсене на успешните решения както за възложители, така и за потенциални изпълнители.

В рамките на курса обучаваните ще научат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
– Как да управляваме и организираме процесите по възлагане на обществени поръчки;
– Как да съставим вътрешните си правила и графика на обществените поръчки;
– Какви са спецификите на основните режими на възлагане и приложимите процедури;
– Как да подготвим документация, указания за подаване на оферти и образци;
– Как се определят изискванията към участниците и се избира изпълнителя на поръчката;
– Как да овладеем изкуството да изготвим методиките за оценка;
– Как да проведем процедурата си – специфика при работата на оценителните комисии, изисквания и отговорност на членовете;
– Къде грешим – казуси по най-често допусканите грешки в практиката по възлагане на поръчки;
– Какво е важно да знаем за контрола – практика от мониторинга на Агенцията по обществени поръчки;
– Как да защитим правата си по най-добрия начин – практика на КЗК и нови моменти в правилата при обжалване на обществените поръчки;
– Къде да сме най-внимателни – нови административно-наказателни състави.
– Как да разходваме евросредства – актуалното при налагането и оспорването на финансови корекции.

ЗА УЧАСТНИЦИ
– Възможности и информация или за какво да следим при търсене на подходящи обществени поръчки;
– Как да подготвим офертата си, ЕЕДОП и да организираме участието си в процедурите;
– Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите;
– Какви са спецификите при поръчки за строителство и услуги свързани със строителството;
– Кои са ключовите процеси в рамките на участието в процедури за възлагане на обществени поръчки.

9675061_xl

ВОДЕЩИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ И ТОП АВТОРИ НА ЗОП+

ИВАЙЛО СТОЯНОВ –  гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки и консултант на ЗОП ПЛЮС
АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА – експерт по обществени поръчки
ДОРА БУРОВА – директор на дирекция “Правно осигуряване на одитната дейност ” в ИА “Одит на средствата от ЕС” (ОСЕС)
ИРЕНА ЧЕРЧЕЛАНОВА – главен експерт в дирекция “Обществени поръчки и концесии” на Комисията за защита на конкуренцията

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Стойността на пакета за участие е в размер на 296 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, кафе паузи и работен обяд, обучителни материали, образец на ЕЕДОП, Сборник с нормативни актове, включващ ЗОП и ППЗОП, тефтер и календар на ЗОП ПЛЮС, списък на участниците и други.

ВСЕКИ УЧАСТНИК В СЪБИТИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ  УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРЕМИНАТО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП !

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната форма по-долу.

happy-corporate-audience

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  

0878 610 705
e-mailzopplus@gmail.com
web:  www.zopplus.com

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.
** Становищата, изразените от лекторите по време на обучението, не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне делегатите при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Покажи повече
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си