Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Минали обучения

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР: Практики на успеха – Проверени съвети за възлагане на обществени поръчки

гр. Правец, 26 – 28 април 2017 г.

Уважаеми колеги,

След като през 2016 г. преминахме период на преход към нови правила и по-ниски нива на възлагане, през настоящата година постепенно се връщаме към познатата динамика при обществените поръчки. С по-високите обороти обаче все по-често се срещаме с предизвикателствата, характерни за този сектор. В такива условия, критична важност придобиват не само познаването и разбирането на правилата, но и практическите умения за намирането на най-оптимални решения. А такива умения се изграждат по-бързо и лесно при обмяна на опит и черпене на полезни съвети от колеги и специалисти. Съвети, проверени в практиката, включително на органите за обжалване и контрол.

 Отчитайки тези потребности, създадохме за Вас това национално обучение, на което да съберем експерти от цялата страна. Потапяйки се в спокойствието на красивата природа край град Правец, ще споделим знания и работещи решения при възлагането и изпълнението на договори с публични средства. И ще го направим, утвърждавайки баланса и взаимното уважение – между възложители и изпълнители, между разходващи и контролиращи органи, помежду си като колеги. За да си тръгнем не само по-знаещи и можещи, но и по-добре разбиращи както правилата, така и всички участници в системата на обществените поръчки.

Очакваме Ви!

ДОМАКИН НА ФОРУМА

ХОТЕЛ RIU PRAVETS RESORT ****
гр. Правец
http://riupravets.bg

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Обучението ще се реализира в традиционния за ЗОП ПЛЮС формат, постигащ баланс между различни теми и целеви аудитории. В него комбинираме  динамични презентационни модули с обратна връзка, дискусии, разглеждане на реални примери от практиката и работа с документи. За да търсим и намираме заедно проверени в практиката решения и да изградим необходимите ни умения за успех.

В рамките на курса обучаваните ще научат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
– Как да управляваме и организираме процесите по възлагане на обществени поръчки;
– Как да не разделяме обществените поръчки;
– Какви са спецификите на основните режими на възлагане и приложимите процедури;
– Как да подготвим качествена документация, указания за подаване на оферти и образци (с примери);
– Как се определят изискванията към участниците и се избира изпълнителя на поръчката;
– Как да овладеем изкуството да изготвяме законосъобразна методика за оценка (с примери);
– Как да проведем процедурата си – работа на комисията, изисквания и отговорност на членовете;
– Къде грешим – казуси по най-често допусканите грешки в практиката по възлагане на поръчки;
– Какво е важно да знаем за контрола – практика от предварителния контрол и мониторинга на Агенцията по обществени поръчки;
– Как да защитим правата си по най-добрия начин – практика на КЗК и ВАС;
– Къде да сме най-внимателни – нови административно-наказателни състави.

ЗА УЧАСТНИЦИ
– Възможности и информация или за какво да следим при търсене на подходящи обществени поръчки;
– Как да подготвим офертата си, ЕЕДОП и да организираме участието си в процедурите;
– Кои са най-често допусканите грешки при подготовка на офертите;
– Какви са спецификите при поръчки за строителство и услуги свързани със строителството;
– Кои са ключовите процеси при участието в процедури за възлагане на обществени поръчки.

ВОДЕЩИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ И ТОП АВТОРИ НА ЗОП+

ИВАЙЛО СТОЯНОВ –  гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки и консултант на ЗОП ПЛЮС
АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА – експерт по обществени поръчки
ПЛАМЕН КАРАДЖОВ – главен експерт в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Комисията за защита на конкуренцията
ВАЛЕНТИН ПАНЧЕВ – експерт по обществени поръчки и консултант на ЗОП ПЛЮС

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Стойността на пакета за участие е в размер на 550 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, обучителни материали, образец на ЕЕДОП и други. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 85 лева.

ВСЕКИ УЧАСТНИК В СЪБИТИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ  УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРЕМИНАТО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП
И ЩЕ МОЖЕ ДА ЗАДАДЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДО 5 ВЪПРОСА НА НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ
Отговорите ще бъдат изпратени по имейл, представени на семинара и публикувани в сп. ЗОП ПЛЮС

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната форма по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  

0878 610 705
e-mailzopplus@gmail.com
web:  www.zopplus.com

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.
** Становищата, изразените от лекторите по време на обучението, не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне делегатите при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Покажи повече
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си