Актуално

Стартира обществена консултация на нов устройствен правилник на АОП

Министърът на финансите ще предложи на МС да приеме нов устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки (АОП). Това стана ясно след като проектите на акта и постановлението за неговото приемане бяха качени на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. С новия правилник се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на агенцията и правомощията на нейния изпълнителен директор.

Според приложения доклад на финансовия министър, промените в структурата и организацията на работа на ведомството се налагат от новите функции на АОП и правомощията на изпълнителния директор на агенцията, въведени със ЗОП. С проекта се предвижда общата численост на АОП да е от 85 щатни бройки, разпределена между четири дирекции. Общата администрация ще е организирана в дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“ с 15 щатни бройки.

Специализираната администрация ще е организирана в три дирекции – дирекция „Законодателство и методология“ с 24 щатни бройки, дирекция „Контрол на обществените поръчки“ с 24 щатни бройки и дирекция „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“ с 20 щатни бройки. От проекта става ясно, че дейността на специализираната администрация е съобразена с функциите на агенцията от действащия ЗОП, разпределени в три основни направления – „Законодателство и методология“, „Контрол на обществените поръчки“ и „Изграждане и развитие на електронна платформа за обществени поръчки“.

Видно от мотивите, приемането на представения проект на постановление не налага осигуряването на допълнителни бюджетни средстваи не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз.

Повече за обществената консултация може да научите тук. Предложения за промени се приемат до 2 март тази година.

Източник: Econ.bg

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си