Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Минали броеве

Брой 2, 2017: НАУЧЕНИ ЕВРОУРОЦИ

Скъпи читатели,

Минали поуки, бъдещи сполуки. Така бихме могли да перифразираме една популярна българска пословица, за да опишем настоящето положение в областта на обществените поръчки и еврофондовете.  Актуалността на тези думи се потвърждава както от новите възможности и предизвикателства при прилагането на действащите ЗОП и ППЗОП, така и от всичко, което се налага да съобразяваме при набиращия скорост процес на изпълнение на европроектите в рамките на програмен период 2014-2020.

На пръв поглед за много неща сме си взели поука от изминалите години. Приели сме нови нормативни актове. Подобрили сме организацията на работата на отговорните институции. По-широко използваме новите технологии в управлението на сложни процеси. Дали обаче всичко направено почива на разбиране на случилото се в миналото и ще доведе до ново мислене и най-вече, ново действие, или е само формална заявка и престорена прилежност? Това ще покажат резултатите, и то съвсем скоро, когато се завърнем към познатата динамика при възлагането на поръчки, най-вече с европейски средства.

Значението на поуките от миналото, особено при разходването на публичен ресурс, бяха в основата на решението ни да отредим водещо място в броя на материал, посветен на темата за финансовите корекции. В него г-жа Дора Бурова, уважаван експерт в управлението на средствата от фондовете на ЕС, разяснява по ясен и достъпен начин какво представляват и защо се налагат финансовите корекции. Още по-важното в случая е това, че авторът показва защо полезният подход за нас като държава не са вътрешните спорове и противоречия по едни или други нормативни текстове. А разбирането на начина, по който процедира Европейската комисия и използването на това за постигане на наистина ефективно и ефикасно оползотворяване на евросредствата, които са на наше разположение. Защото в крайна сметка правилата са такива каквито са и тяхното добро познаване, прецизно тълкуване и умело съобразяване в практиката са онези фактори, които могат да ни помогнат да постигнем целите, важни за обществото и страната ни като цяло. И не толкова и само заради важността на самите правила, а заради нещата, които могат да ни научат те. Включително за вземането на оптимални решения, в индивидуален и особено в колективен план.

Предвид факта, че основна причина за налагане на финансови корекции са именно несъответствията с правилата за възлагане на обществени поръчки, като своеобразно продължение и допълнение на водещата статия е и материалът, в който се разглеждат най-често допусканите от възложителите пропуски при определяне на изискванията към кандидатите и участниците в процедури по ЗОП. В него двама признати експерти по материята, г-жа Елена Димова и г-н Александър Александров, правят аналитичен преглед на релевантна практика на КЗК и извеждат поуки, които могат да са ни полезни при реализирането на поръчки през новия програмен период.

Коментирайки в такъв детайл  разходването на средствата от европейските фондове, не бива да забравяме, че границата между национални и европейски средства, съответно между такива от бюджета и осигурените чрез проектно финансиране, е само условна. Условна е границата и между отделните аспекти на общественото управление, което едва ли някой смята, че се свежда до писане на обемни папки с проекти и стратегии, провеждане на тръжни процедури и “харчене на общи пари”. Защото за научени поуки ще имаме основания да говорим едва тогава, когато можем да разглеждаме нещата както поотделно, така и заедно. И заради горното, в мозайката на броя перфектно пасва продължението на статията на г-н Ивайло Стоянов, посветена на правилата за възлагане на поръчки с обособени позиции и темата за разделянето и обединяването. Тема актуална не само при поръчките, но и за България като цяло.

Финална поанта на броя поставяме с продължението на прегледа на ключови казуси по прилагането на новите ЗОП и ППЗОП, който започнахме в януарското издание на списанието. В този преглед също обединяваме в едно минало и бъдеще, като комбинираме прецизирани становища по вече разглеждани въпроси и разяснения по нови казуси при възлагането. За да продължаваме заедно да търсим и намираме още по-подходящи пътища към постигането на ефективност не само в самото разходване на ресурс, но и в публичното управление като цяло. С тази цел организираме и следващото наше обучително събитие, което ще се проведе на 23 и 24 март в София и на което лектори ще бъдат водещи експерти, в това число част от авторите на материали в списанието. Заповядайте и Вие!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

НАУЧЕНИ ЕВРОУРОЦИ

Какви са актуалните правила при финансовите корекции в областта на обществените поръчки, приложими за програмен период 2014-2020,  Дора Бурова

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • Заедно и поотделно: Основни моменти в актуалните правила за възлагане на поръчки с обособени позиции (продължение),
    Ивайло Стоянов
  • Критични точки: Кои са най-често допусканите нарушения на възложителите при определяне на изискванията към кандидатите и участниците според практиката на КЗК по действащия ЗОП, Елена Димова и Александър Александров
  • Експертно за поръчките: Преглед на въпроси и отговори от практиката по възлагане на обществени поръчки по ЗОП, в сила след 15.04.2016 г. (продължение)

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си