Минали броеве

Брой 2, 2017: НАУЧЕНИ ЕВРОУРОЦИ

Скъпи читатели,

Минали поуки, бъдещи сполуки. Така бихме могли да перифразираме една популярна българска пословица, за да опишем настоящето положение в областта на обществените поръчки и еврофондовете.  Актуалността на тези думи се потвърждава както от новите възможности и предизвикателства при прилагането на действащите ЗОП и ППЗОП, така и от всичко, което се налага да съобразяваме при набиращия скорост процес на изпълнение на европроектите в рамките на програмен период 2014-2020.

На пръв поглед за много неща сме си взели поука от изминалите години. Приели сме нови нормативни актове. Подобрили сме организацията на работата на отговорните институции. По-широко използваме новите технологии в управлението на сложни процеси. Дали обаче всичко направено почива на разбиране на случилото се в миналото и ще доведе до ново мислене и най-вече, ново действие, или е само формална заявка и престорена прилежност? Това ще покажат резултатите, и то съвсем скоро, когато се завърнем към познатата динамика при възлагането на поръчки, най-вече с европейски средства.

Значението на поуките от миналото, особено при разходването на публичен ресурс, бяха в основата на решението ни да отредим водещо място в броя на материал, посветен на темата за финансовите корекции. В него г-жа Дора Бурова, уважаван експерт в управлението на средствата от фондовете на ЕС, разяснява по ясен и достъпен начин какво представляват и защо се налагат финансовите корекции. Още по-важното в случая е това, че авторът показва защо полезният подход за нас като държава не са вътрешните спорове и противоречия по едни или други нормативни текстове. А разбирането на начина, по който процедира Европейската комисия и използването на това за постигане на наистина ефективно и ефикасно оползотворяване на евросредствата, които са на наше разположение. Защото в крайна сметка правилата са такива каквито са и тяхното добро познаване, прецизно тълкуване и умело съобразяване в практиката са онези фактори, които могат да ни помогнат да постигнем целите, важни за обществото и страната ни като цяло. И не толкова и само заради важността на самите правила, а заради нещата, които могат да ни научат те. Включително за вземането на оптимални решения, в индивидуален и особено в колективен план.

Предвид факта, че основна причина за налагане на финансови корекции са именно несъответствията с правилата за възлагане на обществени поръчки, като своеобразно продължение и допълнение на водещата статия е и материалът, в който се разглеждат най-често допусканите от възложителите пропуски при определяне на изискванията към кандидатите и участниците в процедури по ЗОП. В него двама признати експерти по материята, г-жа Елена Димова и г-н Александър Александров, правят аналитичен преглед на релевантна практика на КЗК и извеждат поуки, които могат да са ни полезни при реализирането на поръчки през новия програмен период.

Коментирайки в такъв детайл  разходването на средствата от европейските фондове, не бива да забравяме, че границата между национални и европейски средства, съответно между такива от бюджета и осигурените чрез проектно финансиране, е само условна. Условна е границата и между отделните аспекти на общественото управление, което едва ли някой смята, че се свежда до писане на обемни папки с проекти и стратегии, провеждане на тръжни процедури и “харчене на общи пари”. Защото за научени поуки ще имаме основания да говорим едва тогава, когато можем да разглеждаме нещата както поотделно, така и заедно. И заради горното, в мозайката на броя перфектно пасва продължението на статията на г-н Ивайло Стоянов, посветена на правилата за възлагане на поръчки с обособени позиции и темата за разделянето и обединяването. Тема актуална не само при поръчките, но и за България като цяло.

Финална поанта на броя поставяме с продължението на прегледа на ключови казуси по прилагането на новите ЗОП и ППЗОП, който започнахме в януарското издание на списанието. В този преглед също обединяваме в едно минало и бъдеще, като комбинираме прецизирани становища по вече разглеждани въпроси и разяснения по нови казуси при възлагането. За да продължаваме заедно да търсим и намираме още по-подходящи пътища към постигането на ефективност не само в самото разходване на ресурс, но и в публичното управление като цяло. С тази цел организираме и следващото наше обучително събитие, което ще се проведе на 23 и 24 март в София и на което лектори ще бъдат водещи експерти, в това число част от авторите на материали в списанието. Заповядайте и Вие!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

НАУЧЕНИ ЕВРОУРОЦИ

Какви са актуалните правила при финансовите корекции в областта на обществените поръчки, приложими за програмен период 2014-2020,  Дора Бурова

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • Заедно и поотделно: Основни моменти в актуалните правила за възлагане на поръчки с обособени позиции (продължение),
    Ивайло Стоянов
  • Критични точки: Кои са най-често допусканите нарушения на възложителите при определяне на изискванията към кандидатите и участниците според практиката на КЗК по действащия ЗОП, Елена Димова и Александър Александров
  • Експертно за поръчките: Преглед на въпроси и отговори от практиката по възлагане на обществени поръчки по ЗОП, в сила след 15.04.2016 г. (продължение)

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си