Заповядайте на някое от следващите ни обучения за изграждане на компетентности за електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-13 март в Старосел, 20 март (специално за участници) и 9-10 април в София!
Новини

Приеха новия устройствен правилник на АОП

Правителството прие нов Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и отмени досега действащия. Дейността, структурата, функциите, организацията на работа и числения състав на АОП, както и правомощията на нейния изпълнителен директор, са уредени в съответствие с новия Закон за обществените поръчки. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

С цел по-добра организация на работа в АОП, с новия Устройствен правилник се въвежда реорганизация и оптимизиране на структурата на Агенцията, като се уреждат детайлно функциите на дирекциите от общата и специализираната администрация. За обезпечаване изпълнението на възложените на АОП функции по ЗОП и Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014-2020 г. се увеличава числеността на персонала на Агенцията с 15 щатни бройки, за което са предвидени средства в бюджета за 2017 година. Общата й численост става 85 щатни бройки, разпределена между четири дирекции. Общата администрация е организирана в дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“, а специализираната в три дирекции: „Законодателство и методология“, „Контрол на обществените поръчки“ и „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“.

Дейността на специализираната администрация е съобразена с функциите на агенцията от действащия ЗОП, разпределени в три основни направления: законодателство и методология; контрол на обществените поръчки; изграждане и развитие на електронна платформа за обществени поръчки.

Правилникът ще влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Приемането на новия устройствен правилник и увеличаването на кадровия ресурс на АОП дават основания да се очаква реализиране на практика на така необходимото за възложителите активизиране на  дейността на Агенцията по оказване на методологическа подкрепа при прилагане на законодателството в сектора.

Източник: Агенция „Фокус“, Министерски съвет

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си