Включете се в следващите обучения на Списание "ЗОП+" – на 30 и 31 май в София и на 5 и 7 юни в к.к. Слънчев бряг! Очакваме ви!
Минали обучения

БЛИЦ ОБУЧЕНИЕ: Експертни отговори по обществени поръчки

София, 16 май 2017 г.

Уважаеми колеги,

Една година след приемане на новия Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане казусите при възлагането не само не намаляват, но извеждат на преден план все така сложни за изясняване въпроси и неочаквани предизвикателства. Но докато през 2016 г. по-ниските нива на възлагане предоставяха повече време за анализ и свикване с промените, настоящата година обещава завръщане към познатата висока динамика при разходването на публични средства, в това число от фондовете на ЕС. При тези условия времето за реакция става критично малко и прави още по-остра необходимостта от солидни познания на нормативната уредба и най-вече от експертни умения за нейното пълноценно разбиране, тълкуване и прилагане.

За да отговорим на потребностите на всички колеги, ангажирани с възлагането на поръчки, да актуализират и повишат своята експертиза в кратки срокове и без да се откъсват от работния процес, организираме серия от блиц обучения. В при тях, в рамките на динамични еднодневни събития, водещи лектори и специалисти по материята ще са изцяло на Ваше разположение, за да отговарят на всички въпроси, които Ви вълнуват и които са условието, необходимо за постигане на напълно законосъобразно и наистина ефективно разходване на общия ресурс. Вие питате – специалистите отговарят!

ДОМАКИН НА ФОРУМА

ХОТЕЛ ХЕМУС ***
гр. София, бул. Черни връх 31
www.hemushotels.com

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО*

Обучението ще се проведе в рамките на кратки презентации и сесии от въпроси и отговори, наситени с дискусии и реални примери от практиката. Ще бъдат разглеждани множество казуси в търсене на успешните решения както за възложители, така и за потенциални изпълнители.

В рамките на курса обучаваните ще научат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
– Как да управляваме и организираме процесите по възлагане на обществени поръчки;
– Как да подготвим своето обявление и документация;
– Как да определим изискванията към участниците;
– Как да овладеем изкуството да изготвим методика за оценка;
– Как да проведем процедурата си;
– Какво трябва да знаем като членове на оценителна комисия;
– Къде грешим – казуси по най-често допусканите грешки в практиката по възлагане на поръчки;
– Какво е важно да знаем за предварителния контрол на Агенцията по обществени поръчки;
– Как да защитим правата си по най-добрия начин – практика на КЗК и ВАС;
– Къде да сме най-внимателни – нови административно-наказателни състави.

ЗА УЧАСТНИЦИ
– Възможности и информация или за какво да следим при търсене на подходящи обществени поръчки;
– Как да подготвим офертата си, ЕЕДОП и да организираме участието си в процедурите;
– Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите;
– Какви са спецификите при поръчки за строителство и услуги свързани със строителството;
– Кои са ключовите процеси в рамките на участието в процедури за възлагане на обществени поръчки.

ВОДЕЩИ** С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ И ТОП АВТОРИ НА ЗОП+

ИВАЙЛО СТОЯНОВ –  гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки и консултант на ЗОП ПЛЮС
ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист и експерт по обществени поръчки
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ – юрист и експерт по обществени поръчки

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Стойността на пакета за участие е в размер на 170 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, кафе паузи работен обяд и обучителни материали.

ВСЕКИ УЧАСТНИК В СЪБИТИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ  УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРЕМИНАТО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП
И ЩЕ МОЖЕ ДА ЗАДАДЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДО 10 ВЪПРОСА НА ЛЕКТОРИТЕ***!

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната форма по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  

0878 610 705
e-mailzopplus@gmail.com
web:  www.zopplus.com

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.
** Становищата, изразените от лекторите по време на обучението, не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне делегатите при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес.
*** Всеки един участник в обучението може да зададе до 10 въпроса на имейл zopplus@gmail.com до три дни преди началната дата на обучението.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Покажи повече
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си