Минали обучения

БЛИЦ ОБУЧЕНИЕ: Експертни отговори по обществени поръчки

София, 16 май 2017 г.

Уважаеми колеги,

Една година след приемане на новия Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане казусите при възлагането не само не намаляват, но извеждат на преден план все така сложни за изясняване въпроси и неочаквани предизвикателства. Но докато през 2016 г. по-ниските нива на възлагане предоставяха повече време за анализ и свикване с промените, настоящата година обещава завръщане към познатата висока динамика при разходването на публични средства, в това число от фондовете на ЕС. При тези условия времето за реакция става критично малко и прави още по-остра необходимостта от солидни познания на нормативната уредба и най-вече от експертни умения за нейното пълноценно разбиране, тълкуване и прилагане.

За да отговорим на потребностите на всички колеги, ангажирани с възлагането на поръчки, да актуализират и повишат своята експертиза в кратки срокове и без да се откъсват от работния процес, организираме серия от блиц обучения. В при тях, в рамките на динамични еднодневни събития, водещи лектори и специалисти по материята ще са изцяло на Ваше разположение, за да отговарят на всички въпроси, които Ви вълнуват и които са условието, необходимо за постигане на напълно законосъобразно и наистина ефективно разходване на общия ресурс. Вие питате – специалистите отговарят!

ДОМАКИН НА ФОРУМА

ХОТЕЛ ХЕМУС ***
гр. София, бул. Черни връх 31
www.hemushotels.com

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО*

Обучението ще се проведе в рамките на кратки презентации и сесии от въпроси и отговори, наситени с дискусии и реални примери от практиката. Ще бъдат разглеждани множество казуси в търсене на успешните решения както за възложители, така и за потенциални изпълнители.

В рамките на курса обучаваните ще научат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
– Как да управляваме и организираме процесите по възлагане на обществени поръчки;
– Как да подготвим своето обявление и документация;
– Как да определим изискванията към участниците;
– Как да овладеем изкуството да изготвим методика за оценка;
– Как да проведем процедурата си;
– Какво трябва да знаем като членове на оценителна комисия;
– Къде грешим – казуси по най-често допусканите грешки в практиката по възлагане на поръчки;
– Какво е важно да знаем за предварителния контрол на Агенцията по обществени поръчки;
– Как да защитим правата си по най-добрия начин – практика на КЗК и ВАС;
– Къде да сме най-внимателни – нови административно-наказателни състави.

ЗА УЧАСТНИЦИ
– Възможности и информация или за какво да следим при търсене на подходящи обществени поръчки;
– Как да подготвим офертата си, ЕЕДОП и да организираме участието си в процедурите;
– Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите;
– Какви са спецификите при поръчки за строителство и услуги свързани със строителството;
– Кои са ключовите процеси в рамките на участието в процедури за възлагане на обществени поръчки.

ВОДЕЩИ** С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ И ТОП АВТОРИ НА ЗОП+

ИВАЙЛО СТОЯНОВ –  гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки и консултант на ЗОП ПЛЮС
ЕЛЕНА ДИМОВА – юрист и експерт по обществени поръчки
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ – юрист и експерт по обществени поръчки

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Стойността на пакета за участие е в размер на 170 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, кафе паузи работен обяд и обучителни материали.

ВСЕКИ УЧАСТНИК В СЪБИТИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ  УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРЕМИНАТО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП
И ЩЕ МОЖЕ ДА ЗАДАДЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДО 10 ВЪПРОСА НА ЛЕКТОРИТЕ***!

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната форма по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  

0878 610 705
e-mailzopplus@gmail.com
web:  www.zopplus.com

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.
** Становищата, изразените от лекторите по време на обучението, не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне делегатите при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес.
*** Всеки един участник в обучението може да зададе до 10 въпроса на имейл zopplus@gmail.com до три дни преди началната дата на обучението.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Покажи повече

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си