Актуално

От АДФИ проверили поръчки за над 143 млн. лева, несъответствия със закона са констатирани в търгове за над 6 млн. лева

През първото тримесечие на 2017 г. инспекторите на Агенцията за държавна финансова инспекция са проверили 375 обществени поръчки за 143 232 487 лв. Констатирани са 54 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 6 267 832 лв.

За периода от агенцията на подчинение на министъра на финансите са осъществили 126 финансови инспекции. 69 от тях са по подадени сигнали, а 57 са въз основа на утвърден годишен план. В рамките на тримесечието от контролния орган са констатирали вреди за 2 628 371 лв., като 628 579 лв. от тях са възстановени по време на инспекциите.

Установени са 37 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавна финансова инспекция.

Агенцията за държавна финансова инспекция извършва проверки за законосъобразното разходване на средства от държавния и/или общинските бюджети, както и на средства, предоставени от европейски фондове и програми.

Публикуването им осигурява прозрачност по отношение дейността на агенцията и предоставя възможност на обществеността да се запознае своевременно с тях.

С изменението на Закона за държавната финансова инспекция, агенцията инициира конкретни промени за осигуряване на по-голяма публичност на работата на финансовите инспектори.

До 10-то число на месеца, следващ всяко тримесечие, на интернет страницата на агенцията се публикува списък с обектите, в които финансовите инспекции са приключили, както и информация за резултатите от тях.

Всеки гражданин, който допълнително желае да получи достъп до конкретен доклад от финансова инспекция, може да го направи по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Източник: АДФИ, news.bg

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си