За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Минали обучения

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР: Ефективно възлагане на обществени поръчки и недопускане на финансови корекции

гр. Созопол, 7 – 9 юни 2017 г.

Уважаеми колеги,

Повече от година след влизане в сила на „новите“ ЗОП и ППЗОП, всички работещи с материята на обществените поръчки са наясно, че макар да въвежда изискванията на последното поколение европейски директиви, действащото законодателство също има своите „бели полета“ и несъвършенства, които пораждат множество въпроси и поставят на изпитания както възложителите и изпълнителите, така и контролните и другите отговорни институции.

За да може да се действа ефективно при такива условия, съответно да се намират отговорите на постоянно възникващите нелеки въпроси и да се решават сложните казуси от практиката, съвсем не е достатъчно да се познават текстовете на закона или да се чуят мнения за тяхното прилагане. Умения за ефективна работа в динамична сфера като обществените поръчки могат да се изградят само с обмяна на опит и „сверяване на часовника“ със специалисти от широк спектър организации – възложители, изпълнители, консултантски дружества, органи за обжалване и контрол, и др. Само по този начин е възможно да се види цялата картина на действащите правила и приложението им. С всички гледни точки и становищата, за които има достатъчно основания да се приеме, че са валидни, обосновани и официално приети – тези, скрепени с печата на органите, призвани да гарантират върховенството на закона при възлагането на поръчки.

Именно за да отговорим на потребностите на всички, които имат интерес към обществените поръчки, ние от ЗОП ПЛЮС организираме специално лятно обучително събитие, проектирано да постигне пълноценен и балансиран подход към изграждане на умения по прилагане на правилата за възлагане. Възвръщайки равновесието вътре в нас и помежду си благодарение на магичната атмосфера на старинен Созопол, всички заедно ще търсим и намираме оптималните решения за изход от всяка ситуация, изникнала от параграфите на ЗОП и ППЗОП. За да постигаме желаната обща цел за наистина ефективно и целесъобразно разходване на публичните средства, включително от фондовете на ЕС.

Очакваме Ви!

ДОМАКИН НА ФОРУМА

ХОТЕЛ САНТА МАРИНА ****
гр. Созопол
www.santamarina.bg

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Обучението ще се реализира в традиционния за ЗОП ПЛЮС формат, постигащ баланс между различни теми и целеви аудитории. В него комбинираме  динамични презентационни модули с обратна връзка, дискусии, разглеждане на реални примери от практиката и работа с документи. За да търсим и намираме заедно проверени в практиката решения и да изградим необходимите ни умения за успех.

В РАМКИТЕ НА КУРСА ОБУЧАВАНИТЕ ЩЕ НАУЧАТ:

 • Кои са най-дискусионните моменти в ЗОП и ППЗОП и кое тълкуване на закона би ни осигурило безпроблемно възлагане
 • Как да изготвим документацията и да организираме процедурата си съобразно всички нормативни изисквания
 • Как да попълним решенията и обявленията в процедурите по ЗОП без да нарушим закона и без да ни наложат финансови корекции
 • Какви са правата и задълженията на оценителната комисията
 • Как да изготвим офертата си и да попълним ЕЕДОП
 • Как да преценим законосъобразността на изискванията на възложителя и да се да се защитим при неоснователно отстраняване
 • Каква е актуалната практика на органите по обжалване – КЗК и ВАС
 • Какво е важно да знаме за новите административно-наказателни състави – субекти на отговорност, санкции, практика
 • Кои са най-често срещаните грешки и нарушения, констатирани при предварителния контрол на Агенцията по обществени поръчки
 • Какво е важно да знаем за новите правила за налагане и оспорване на финансови корекции
 • За първи път ще Ви запознаем с актуалната практика на ВАС по оспорване на финансови корекции при възлагане на обществени поръчки!

 

ВОДЕЩИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ И ТОП АВТОРИ НА ЗОП+

ИВАЙЛО СТОЯНОВ –  гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, експерт и консултант на ЗОП ПЛЮС
МИРОСЛАВА КЕРИМОВА –  съдия във Върховния административен съд, VII отделение
ВАЛЕНТИН ПАНЧЕВ –  експерт по обществени поръчки и консултант на ЗОП ПЛЮС
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Стойността на пакета за участие е в размер на 550 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, обучителни материали, образец на ЕЕДОП и други. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 85 лева.

ВСЕКИ УЧАСТНИК В СЪБИТИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ  УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРЕМИНАТО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП
И ЩЕ МОЖЕ ДА ЗАДАДЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДО 5 ВЪПРОСА НА НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ
Отговорите ще бъдат изпратени по имейл, представени на семинара и публикувани в сп. ЗОП ПЛЮС

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната форма по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  

0878 610 705
e-mailzopplus@gmail.com
web:  www.zopplus.com

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.
** Становищата, изразените от лекторите по време на обучението, не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне делегатите при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Покажи повече
error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си