Минали броеве

Брой 4, 2017: ПРАВИЛА В ПРЕМЕРЕНИ ДОЗИ

Скъпи читатели,

Когато преди година си честитяхме приемането на новия закон, настроението в системата на поръчките бе приповдигнато. От една страна това се дължеше на удовлетворението, че в резултат на всеотдайната работа на много експерти от различни институции за първи път успяхме да въведем изискванията на европейски директиви в определените за това срокове. От друга, поводи за оптимизъм даваха заявките, че нормативната реформа ще донесе облекчаване на правилата, намаляване на административната тежест, по-оптимално разходване на публичния ресурс и подобрен контрол, който да гарантира прозрачността и върховенството на закона.

Още тогава обаче мнозина от нас бяха наясно, че всичко онова, с което свързвахме стария закон, не си тръгва с него просто ей така, от само себе си. А и, че дори да е много добре написан, един закон не е достатъчен, за да се справи с множеството предизвикателства пред ефективното публично управление. Просто защото законът винаги ще е отражение на същото това общество, проблемите на което е създаден да разреши. И колкото и да изглежда парадоксално на пръв поглед, не законът, а осъзнаването на тази закономерност и отработването на самите проблеми ще доведе както до тяхното същинско решаване, така и до по-функционираща регулативна уредба.

В потвърждение на казаното, скоро след приемането му стана ясно, че и от чисто формално-правна гледна точка новият акт далеч не е съвършен. Докато в началото си мислехме, че трудностите се дължат на неминуемия процес на адаптация към нормативните промени, с течение на времето се оказа, че постоянно възникващите заплетени казуси са резултат и от бели полета, пропуски и несъответствия в ЗОП и ППЗОП. И така, някак неусетно изминаха дванадесет месеца от влизане в сила на новите правила и дойде време за равносметка.

Именно на тази рекапитулация посвещаваме този брой на списанието. В него своят поглед върху силните и слабите страни на закона, съответно възможностите и рисковете пред ЗОП и ППЗОП, ще представят водещи автори на ЗОП+ и признати експерти по материята. Надяваме се техните позиции, водещият материал за възлагането чрез събиране на оферти с обява, практическата статия за методиките при закупуване на превозни средства, а и становищата по казуси от практиката, да направят вашата равносметка поне малко по-оптимистична и наситена с увереност в по-успешното бъдеще на възлагането на обществени поръчки в България. Бъдеще, от което очакваме обещаните преди година по-добри правила и по-висока ефективност на публичните разходи да се превърнат в реалност.

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ПРАВИЛА В ПРЕМЕРЕНИ ДОЗИ

Особености на субсидиарното прилагане на общите правила при възлагане на поръчки чрез събиране на оферти с обява,  Антоанета Първанова

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • Белите полета на закона: Преглед на някои дискусионни въпроси в Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане,
     Елена Димова и Александър Александров
  • Време за равносметки: Кои са основните предизвикателства в действащия ЗОП една година след неговото влизане в сила,
    Ивайло Стоянов
  • На везните на експерта: Основни плюсове и минуси на Закона за обществените поръчки, които се идентифицират година след влизането му в сила, Полина Цокова
  • Дългосрочен избор: Примерна методика за оценяване на енергийни и емисионни разходи през целия жизнен цикъл на пътни превозни средства от категории M и N, Борислав Трайков и Диан Гешев
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си