Успешно и при висок интерес приключи първото по рода си практическо обучение за работа с платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП, проведено на 18 и 19 април в София. Очакваме ви на следващите обучителни събития на Списание "ЗОП+"!
Минали броеве

Брой 4, 2017: ПРАВИЛА В ПРЕМЕРЕНИ ДОЗИ

Скъпи читатели,

Когато преди година си честитяхме приемането на новия закон, настроението в системата на поръчките бе приповдигнато. От една страна това се дължеше на удовлетворението, че в резултат на всеотдайната работа на много експерти от различни институции за първи път успяхме да въведем изискванията на европейски директиви в определените за това срокове. От друга, поводи за оптимизъм даваха заявките, че нормативната реформа ще донесе облекчаване на правилата, намаляване на административната тежест, по-оптимално разходване на публичния ресурс и подобрен контрол, който да гарантира прозрачността и върховенството на закона.

Още тогава обаче мнозина от нас бяха наясно, че всичко онова, с което свързвахме стария закон, не си тръгва с него просто ей така, от само себе си. А и, че дори да е много добре написан, един закон не е достатъчен, за да се справи с множеството предизвикателства пред ефективното публично управление. Просто защото законът винаги ще е отражение на същото това общество, проблемите на което е създаден да разреши. И колкото и да изглежда парадоксално на пръв поглед, не законът, а осъзнаването на тази закономерност и отработването на самите проблеми ще доведе както до тяхното същинско решаване, така и до по-функционираща регулативна уредба.

В потвърждение на казаното, скоро след приемането му стана ясно, че и от чисто формално-правна гледна точка новият акт далеч не е съвършен. Докато в началото си мислехме, че трудностите се дължат на неминуемия процес на адаптация към нормативните промени, с течение на времето се оказа, че постоянно възникващите заплетени казуси са резултат и от бели полета, пропуски и несъответствия в ЗОП и ППЗОП. И така, някак неусетно изминаха дванадесет месеца от влизане в сила на новите правила и дойде време за равносметка.

Именно на тази рекапитулация посвещаваме този брой на списанието. В него своят поглед върху силните и слабите страни на закона, съответно възможностите и рисковете пред ЗОП и ППЗОП, ще представят водещи автори на ЗОП+ и признати експерти по материята. Надяваме се техните позиции, водещият материал за възлагането чрез събиране на оферти с обява, практическата статия за методиките при закупуване на превозни средства, а и становищата по казуси от практиката, да направят вашата равносметка поне малко по-оптимистична и наситена с увереност в по-успешното бъдеще на възлагането на обществени поръчки в България. Бъдеще, от което очакваме обещаните преди година по-добри правила и по-висока ефективност на публичните разходи да се превърнат в реалност.

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ПРАВИЛА В ПРЕМЕРЕНИ ДОЗИ

Особености на субсидиарното прилагане на общите правила при възлагане на поръчки чрез събиране на оферти с обява,  Антоанета Първанова

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • Белите полета на закона: Преглед на някои дискусионни въпроси в Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане,
     Елена Димова и Александър Александров
  • Време за равносметки: Кои са основните предизвикателства в действащия ЗОП една година след неговото влизане в сила,
    Ивайло Стоянов
  • На везните на експерта: Основни плюсове и минуси на Закона за обществените поръчки, които се идентифицират година след влизането му в сила, Полина Цокова
  • Дългосрочен избор: Примерна методика за оценяване на енергийни и емисионни разходи през целия жизнен цикъл на пътни превозни средства от категории M и N, Борислав Трайков и Диан Гешев
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си