Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Минали броеве

Брой 5, 2017: ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА

Скъпи читатели,

Едно е да си мислиш, че нещо е вярно, а съвсем друго е това наистина да отговаря на действителността. Този основен житейски принцип важи с пълна сила и при прилагането на общите правила за поведение, съдържащи се в разпоредбите на нормативните актове, уреждащи различни обществени отношения, в това число тези при възлагането на обществени поръчки и разходването на публични ресурси.

А за да има такова разграничаване на правилата такива каквито са и различните повече или по-малко експертни менения за тях е необходимо дълбоко разбиране на целите, принципите, общоприетите разбирания и регулативните механизми, които стоят зад тези правила. Разбиране, което се постига както с обучения, така и с основана на взаимно уважение активна комуникация, споделяне на становища и ефективно взаимодействие между всички заинтересовани страни. Все неща, които се опитваме да поощряваме и ние от ЗОП ПЛЮС в своята консултантска дейност.

Именно за по-добро разграничение между същността на законовите изисквания и различните техни прочити, за тема на броя избрахме редакционния материал, посветен на един въпрос при възлагането, който не се дискутира толкова често в експертната общност, но отдавна поражда неразбиране и недоразумения в практиката по възлагане на обществени поръчки – този за особеностите при поставяне на изисквания за оторизационни писма.

Своят важен принос за добавената стойност на броя има и статията, разглеждаща съществени въпроси, относими към обжалването на решения, действия и бездействия на възложители в процедури по ЗОП. И тук важен акцент се явява това, че само доброто разбиране на същината на нещата, както при законовите изисквания, така и по отношение на гледните точки на всички засегнати страни, може да донесе онова разрешаване на възникналите правни спорове, които е оптимално не само за една или друга организация или институция, а и за системата на поръчките и обществото като цяло.

Полезността на броя се допълва и от статията, в която детайлно са разгледани изискванията във връзка с използването на един нов инструмент за по-ефективно и уеднаквено тълкуване на правилата и разпространение на оптимални практики при възлагането – стандартизираните проекти на договори за обществени поръчки и клаузи към тях.

По традиция финалната поанта поставят становищата по въпроси по тълкуване и прилагане на правилата за възлагане, зададени ни от наши читатели, клиенти и партньори. Надяваме се и този път те да допринесат за подобряване на разбирането на нормативната уредба и разпространяването на възможни стратегии за справяне с предизвикателствата при нейното прилагане и ефективното разходване на обществените средства. Приятно и ползотворно четене!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА

Предпоставки и възможности за използване на оторизационното писмо при възлагане на обществени поръчки,  ЗОП+

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • Решения под въпрос: Актуални въпроси от обжалването на решенията, действията и бездействията на възложителите,
     Елена Димова и Александър Александров
  • Договорки в рамки: Стандартизирани проекти на договори и специализирани клаузи към договори за обществени поръчки, Полина Цокова
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати (повече за това тук) или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си