За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Новини

При висок интерес стартира летният практически семинар на ЗОП ПЛЮС

При висок интерес от страна на експерти в областта на обществените поръчки от цялата страна днес в Созопол стартира практическият семинар по обществени поръчки, организаиран от ЗОП ПЛЮС. Събитието, посветено на ефективното възлагане и недопускането на финансови корекции, ще се проведе от 7 до 9 юни сред уникалната природа и архитектура на Южното Черноморие.

Специалният летен практически семинар идва в отговор на предизвикателствата, резултат от „белите полета“ и несъвършенствата на действащите ЗОП и ППЗОП. Освен това, чрез избора на локация организаторите се отзовават на множеството запитвания за обучения, дошли от източната част на страната. Така по един наистина пълноценен начин ще може да се осъществи обмен на знания, опит и оптимални практики по прилагане на закона.

Обучението ще се реализира в традиционния за ЗОП ПЛЮС формат, постигащ баланс между различни теми и целеви аудитории. В него ще бъдат комбинирани  динамични презентационни модули с обратна връзка, дискусии, разглеждане на реални примери от практиката и работа с документи.

Сред темите в програмата личат презентации, посветени на управлението на процесите на възлагане, спазването на забраната за разделяне на поръчки, недопускането на ограничителни условия за участие, разработването на законосъобразна методика за оценка на офертите, подготовката на печеливша оферта и съобразеното с правилата попълване на ЕЕДОП. Специално внимание ще бъде обърнато на най-често допусканите грешки в практиката по възлагане и извеждането на оптимални стратегии за тяхното избягване.

Едно от нещата, привлекли вниманието на множеството записали се за обучението, е че лектори на семинара са водещи специалисти по материята. В това число влизат г-н Ивайло Стоянов, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, водещ автор и консултант, г-н Пламен Караджов, главен експерт от Комисията за защита на конкуренцията и г-н Валентин Панчев, експерт по обществени поръчки с богат опит и познания в областта на предварителния контрол върху обществени поръчки.

Сред впечатляващите акценти на събитието е и участието на съдия Мирослава Керимова от Върховния административен съд, която ще представи актуалната практика на ВАС по оспорване на финансови корекции при възлагане на обществени поръчки.

С осигурените лектори организаторите за пореден път изпълниха ангажимента си да представят на своите клиенти и партньори не просто мнения и гледни точки по текстовете на актуалното законодателство в сектора, а официалните становища, скрепени с печата на органите, призвани да гарантират върховенството на закона при възлагането на поръчки.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си