Продължава записването за Националния експертен семинар по обществени поръчки (гр. Банско, 27 февруари – 1 март, 2019 г.
М@териали

Оптимизираме обжалването по ЗОП със законопроект за изменение и допълнение на АПК

Решенията на Комисията за защита на конкуренцията ще се обжалват пред тричленен състав на Административен съд – София, ако стойността на обществената поръчка е под европейските прагове. Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), публикуван на сайта на Народното събрание. Оспорването на поръчките на стойност равна или по-висока от праговете по чл. 20, ал. 1 от закона остава в юрисдикцията на Върховния административен съд, който понaстоящем е втора инстанция за всички поръчки.

Макар основната цел на проекта, внесен от група народни представители, да е промяна в АПК, с него се въвеждат и някои съществени нови положения в Закона за обществените поръчки. Така например, вече се предвижда изричен текст, че договорите за обществени поръчки са административни договори по смисъла на АПК. Освен това, с проекта се създава правилото, че споровете относно действителност, изпълнение, изменение или прекратяване на договорите за обществени поръчки се решават от компетентния административен съд.

Според запознати юристи, с тези текстове се цели разтоварване на ВАС от част от жалбите по ЗОП и ускоряване на производството. Мерките за оптимизиране на системата за обжалване вероятно идват и в отговор на бележките на Европейската комисия, официално представени в началото на месец юни. Припомняме, че според специфичните препоръки за България, обжалването все още е основно предизвикателство в сектора на обществените поръчки.

С проекта за изменения в АПК се въвеждат и други нови моменти в обжалването по ЗОП. По-конкретно, видно от драфта, задължителен реквизит на жалбата вече ще бъде и информацията за прогнозната стойност на обществената поръчка. Това има връзка с въвеждането на правило, според което държавна такса за касационно обжалване се определя по реда на АПК върху определяем материален интерес в размер на стойността на обществената поръчка.

Някои виждат в този текст опит за преодоляване на практиките за злоупотреба с право и шиканиране при обжалването, които забавят възлагането и поставят под риск реализирането на значими проекти от обществен интерес и ефективното усвояване на средствата от европейските фондове.

Според информацията, налична на сайта на НС, законопроектът е внесен в началото на месеца и предстои да бъде разгледан от парламентарните комисии по правни въпроси (като водеща), по бюджет и финанси, по икономическа политика и туризъм,  по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, както и по отбрана.

Източник: НС

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си