Включете се в следващите обучения на Списание "ЗОП+" – на 30 и 31 май в София и на 5 и 7 юни в к.к. Слънчев бряг! Очакваме ви!
Анонси

АОП публикува за обсъждане проекти на типови документи за ВиК поръчки

Агенцията по обществени поръчки публикува за обсъждане проекти на типови документи във връзка с възлагане на обществени поръчки за проектиране и строителство (инженеринг) на ПСОВ, проектиране и строителство (инженеринг) на ВиК мрежи, строителство на ВиК мрежи и изпълнение на строителен надзор

Документите са разработени в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ и ще  станат  задължителни  за  прилагане от бенефициентите  на  програмата,  когато  възлагат  договори за  обществени поръчки, в изпълнение на финансирани от нея проекти.

След приключване на публичното обсъждане, стандартизираните образци ще бъдат  предоставени  за  одобрение  от  министъра  на  финансите, съгласно чл. 109,  ал.  2  от  Правилника  за  прилагане  на  Закона  за  обществените поръчки.

Проектите може да намерите на следния интернет адрес:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/obraztzi/Standardized_documents/PPA_standardized_documents22062017_n.zip

Коментари и предложения относно съдържанието на документите могат да се изпращат на електронен адрес aop@aop.bg в срок до 07.07.2017 г.

Агенцията по обществени поръчки, заедно с Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“,  си запазват правото на преценка относно отразяването на предложенията
в окончателния вариант на стандартизираните образци.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си