Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Анонси

ТОП НОВИНА: С промяна в ЗОП отлагаме електронните поръчки с повече от година

След като преди месец в Народното събрание бе внесен законопроект за промени в АПК, с който се въвеждат немаловажни изменения и в ЗОП, правилата за възлагане на обществени поръчки е на път да претърпят нова значима трансформация.

Това става ясно от съобщение на сайта на Агенцията по обществени поръчки (АОП), според което срокът за въвеждане на електронното възлагане се удължава с повече от година – от 1 юли 2017 г. на 18 октомври 2018 г.

В лаконичния анонс се казва, че е предприето удължаване на срока за влизане в сила на чл. 39, чл. 40, ал. 1 и ал. 3, т. 1 – 4 и т. 10 от ЗОП относно задължението на възложителите да използват национална електронна уеб-базирана платформа при възлагане на обществени поръчки.

В публичното пространство вече бяха разпространени становища на юристи, че въпросните срокове са определени в ЗОП и следователно могат да бъдат удължавани само чрез изменение на закона, което се предполага ще стане факт възможно най-скоро.

Промяната е очаквана в експертните среди, тъй като отдавна вече е ясно, че заложеният в сега действащия закон старт на новата електронна платформа на 1 юли тази година е обективно невъзможно да се състои.

Както посочват запознати, първата процедура за изграждане на платформата, стартирала през 2016 г., бе оспорвана пред КЗК и прекратена след като от органа по обжалване откриха някои несъответствия със закона. В последствие, в края на февруари тази година бе открита втора процедура, в която срокът за получаване на оферти веднъж бе удължаван с тридесет дни.

На 20 юни бе публикуван първият протокол от работата на оценителната комисия, от който е видно, че все още не са разглеждани техническите и ценовите предложения на подалите оферта потенциални изпълнители.

Във връзка с оповестеното удължаване на крайни срокове за влизане в сила на посочените разпоредби от ЗОП, ще припомним, че забавянето на електронните обществени поръчки бе отбелязано и от Европейската комисия в последните препоръки към икономическата политика на България в рамките на европейския семестър.

Обръщаме внимание, че  18 октомври е абсолютният краен срок, заложен в Директива 2014/24/ЕС за въвеждане в националното законодателство на правилата относно напълно електронно подаване на оферти в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Със самото съобщение на АОП може да се запознаете тук.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си