Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Новини

КЗК санкционира "Софийска стокова борса" за нелоялна конкуренция

Борсата е определила нулева такса за възложители на обществени поръчки при сделки за храни и зърно

 

КЗК наложи имуществена санкция на „Софийска стокова борса“ АД за нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) – общата забрана за нелоялна конкуренция. Това съобщава сайтът Investor.bg.

Производството  е образувано във връзка с влязло в сила решение на Върховния административен съд, с което съдът установява извършено нарушение от страна на дружеството и връща преписката на КЗК за налагане на санкция, информира антимонополната комисия.

Борсата е определила такса от 0,00% за възложителите на обществени поръчки при сделки на борсови кръгове „Зърно“, „Хранителни стоки“ и „Нехранителни стоки“.

Според ВАС липсата на такса за възложителите и поставянето им в благоприятно положение спрямо другите купувачи влияе върху борсовия пазар, като се засягат интересите на конкурентите. Това според съда е в противоречие с добросъвестната търговска практика.

Производството на КЗК е от 2015 г. и е образувано по искане на „Българска стокова борса“ АД.

В решението на КЗК се припомня, че на лицензираните стокови борси в страната се осъществяват сделки по реда на Закона за обществените поръчки като алтернативна процедура на търговете.

На общо събрание на „Софийска стокова борса“ АД, проведено на 29 септември 2015 г., е изменена тарифата, като борсовата такса за сделка на подкръг „Обществени поръчки“ на борсови кръгове „Зърно“, „Хранителни стоки“ и

„Нехранителни стоки”, дължима от купувача, е 0,00% от обема на сделката.

В становището си „Софийска стокова борса“ АД оспорва твърденията в иска и посочва, че Законът за стоковите борси и тържища (ЗСБТ) не определя видовете такси на борсите и не поставя никакви императивни изисквания за вида и размера им.

КЗК е приела, че поведението на „Софийска стокова борса“ не е довело до причиняване на загуби на конкурента, който също е предприел аналогична промяна в тарифата си.

В решението е отчетено обстоятелството, че авторът на иска не е посочил конкретни контрагенти и съответно не е представил доказателства за прекратени, нарушени или осуетени конкретни договори. В резултат КЗК не е установила нарушение на ЗЗК.

Съдът отменя решението на КЗК в частта, в която е установено, че не е извършено нарушение.

Магистратите изтъкват, че „Софийска стокова борса“ е определила такса в размер на 0,15 % от обема на сделката за борсов кръг „Зърно“, „Хранителни стоки“ и „Нехранителни стоки“, дължима от всяка страна по сделката. Но за възложители на обществени поръчки за същите стоки таксата за купувачите е 0,00%.

Според съда така се създават  различни условия за участие в търговията. А по ЗСБТ всяка борса е длъжна да осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие. Резултатът според съда противоречи с добросъвестната търговска практика и уврежда интересите на конкурентите.

Комисията приема нарушението за леко и според нея санкцията трябва да е 0,5% от нетните приходи от продажби за 2016 г. или глобата е 1200 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си