Актуално

КЗК санкционира "Софийска стокова борса" за нелоялна конкуренция

Борсата е определила нулева такса за възложители на обществени поръчки при сделки за храни и зърно

 

КЗК наложи имуществена санкция на „Софийска стокова борса“ АД за нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) – общата забрана за нелоялна конкуренция. Това съобщава сайтът Investor.bg.

Производството  е образувано във връзка с влязло в сила решение на Върховния административен съд, с което съдът установява извършено нарушение от страна на дружеството и връща преписката на КЗК за налагане на санкция, информира антимонополната комисия.

Борсата е определила такса от 0,00% за възложителите на обществени поръчки при сделки на борсови кръгове „Зърно“, „Хранителни стоки“ и „Нехранителни стоки“.

Според ВАС липсата на такса за възложителите и поставянето им в благоприятно положение спрямо другите купувачи влияе върху борсовия пазар, като се засягат интересите на конкурентите. Това според съда е в противоречие с добросъвестната търговска практика.

Производството на КЗК е от 2015 г. и е образувано по искане на „Българска стокова борса“ АД.

В решението на КЗК се припомня, че на лицензираните стокови борси в страната се осъществяват сделки по реда на Закона за обществените поръчки като алтернативна процедура на търговете.

На общо събрание на „Софийска стокова борса“ АД, проведено на 29 септември 2015 г., е изменена тарифата, като борсовата такса за сделка на подкръг „Обществени поръчки“ на борсови кръгове „Зърно“, „Хранителни стоки“ и

„Нехранителни стоки”, дължима от купувача, е 0,00% от обема на сделката.

В становището си „Софийска стокова борса“ АД оспорва твърденията в иска и посочва, че Законът за стоковите борси и тържища (ЗСБТ) не определя видовете такси на борсите и не поставя никакви императивни изисквания за вида и размера им.

КЗК е приела, че поведението на „Софийска стокова борса“ не е довело до причиняване на загуби на конкурента, който също е предприел аналогична промяна в тарифата си.

В решението е отчетено обстоятелството, че авторът на иска не е посочил конкретни контрагенти и съответно не е представил доказателства за прекратени, нарушени или осуетени конкретни договори. В резултат КЗК не е установила нарушение на ЗЗК.

Съдът отменя решението на КЗК в частта, в която е установено, че не е извършено нарушение.

Магистратите изтъкват, че „Софийска стокова борса“ е определила такса в размер на 0,15 % от обема на сделката за борсов кръг „Зърно“, „Хранителни стоки“ и „Нехранителни стоки“, дължима от всяка страна по сделката. Но за възложители на обществени поръчки за същите стоки таксата за купувачите е 0,00%.

Според съда така се създават  различни условия за участие в търговията. А по ЗСБТ всяка борса е длъжна да осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие. Резултатът според съда противоречи с добросъвестната търговска практика и уврежда интересите на конкурентите.

Комисията приема нарушението за леко и според нея санкцията трябва да е 0,5% от нетните приходи от продажби за 2016 г. или глобата е 1200 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си