Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Анонси

Обнародваха промените в ЗОП, с които се отлага старта на платформата за електронни поръчки

Днес в бр. 63 на Държавен вестник е обнародвано изменение на Закона за обществените поръчки, свързано със срока за въвеждане на единната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки, както и за наредбата, която следва да уреди условията и реда за ползването ѝ. Това съобщава на Интернет сайта си Агенцията по обществени поръчки. Срокът е удължен до 18 октомври 2018 г.

В края на миналия месец от Агенцията пуснаха лаконично съобщение, че Народното събрание е приело промените на 20 юли и същите ще влязат в сила със задна дата. С това бяха разсеяни спекулациите, че текстовете за въвеждане на задължителното използване на платформата, действащи от 1 юли, ще доведат до проблеми със стартиралите след това процедури за възлагане на  обществени поръчки.

Припомняме, че до промените се стигна след като първоначално в ЗОП бе заложено стартът на системата да се състои на 1 юли тази година, но това се оказа невъзможно след като първата процедура за създаване на електронната платформа бе прекратена, а втората все още не е приключила.

Интересен момент в случая е това е, че за да се намери изход от създалата се ситуация се наложи да се използва нетипичен нормативен прийом – текстовете за промени в ЗОП да се добавят към проекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, окончателно гласуван от депутатите на заседанието им на 20 юли.

Освен за отлагане старта на системата, тези промени в ЗОП въвеждат и нови разпоредби относно проверката на техническите спецификации от АОП. В създадения нов чл. 229а се указва, че при проверка на спецификациите в рамките на осъществявания от Агенцията контрол, институцията ще се подпомага от външни експерти, специалисти в съответната област.

Външните експерти ще се включват в списък, поддържан от АОП, който ще се публикува на Портала за обществени поръчки. Условията и редът за определяне на външните експерти, които ще съдействат за проверка на техническите спецификации, както и тяхното заплащане се определят с наредба на Министерския съвет.

С въведената поправка се преодолява една от съществуващите слабости на предварителния контрол. Очакванията на експертите са нововъведението да увеличи полезния ефект на реализираните контролни дейности.

Както вече бе оповестено, за да не се стигне до проблеми с валидността на поръчките, стартирали между 1 юли и гласуването на необходимите текстове от НС, промените в ЗОП влизат в сила от 30 юни 2017 г.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си