Възползвайте се от ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА за услугата "ЗОП+ Асистент" по обществени поръчки!
Минали обучения

ТРЕНИНГ: Изготвяне и проверка на документации, оферти и ЕЕДОП

* СЪДЕБНА ПРАКТИКА * ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ * ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА *

гр. София, 28 – 29 септември 2017 г.

 

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Въвеждането на централизираната електронна платформа за обществени поръчки бе отложено за есента на 2018 г., за тогава остава и електронното попълване на ЕЕДОП. Въпреки това и в момента са налице множеството въпроси и казуси, свързани с основанията за отстраняване, критериите за подбор и методиките за оценка. Именно затова организираме този практически тренинг по обществени поръчки, за да може да повишите експертизата и знанията си относно това как по най-оптимален начин да възложите обществената си поръчка, съответно как да подготвите офертата си и да участвате успешно в процедурите по ЗОП.

Допълнително ще представим на вниманието Ви полезна синтезирана информация относно актуалната съдебна практика по конкретни разпоредби, за да бъдете максимално подготвени за своите действия като членове на комисии по закона. Не на последно място, ще Ви запознаем с често допускани нарушения на възложители, длъжностни лица и членове на комисии, за които се носи административно-наказателна отговорност.

Заповядайте, за да допринесем заедно за изграждане у себе си и в професионалната общност на разбиране и практически усет за множеството възможности за ефективност и успех, които носят правилата за възлагане на обществени поръчки.

Присъединете се и Вие!

ДОМАКИН НА ФОРУМА

logo-central-1

ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ ****
гр. София, бул. Христо Ботев 52
http://central-hotel.com

leadingconsultants

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Обучението ще се проведе в рамките на динамични презентационни модули, наситени с обратна връзка, дискусии и реални примери от практиката. Ще бъдат разглеждани множество казуси в търсене на успешните решения както за възложители, така и за потенциални изпълнители.

В рамките на курса обучаваните ще научат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

 • Как да подготвим документация, указания за подаване на оферти и образци;
 • Как се определят изискванията към участниците и критериите за подбор;
 • Как да изготвим методиките си за оценка;
 • Как да проведем процедурата си – специфика при работата на комисията, изисквания и отговорност на членовете, съставяне на протокол/доклад, искане на разяснения, мотивиране приемане или отхвърляне на обосновки, контрол от възложителя;
 • Практика на КЗК и ВАС по обществените поръчки;
 • Как да не допускаме нарушения на закона – административно-наказателни състави.

ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Възможности и информация или за какво да следим при търсене на подходящи обществени поръчки;
 • Как да подготвим офертата си, ЕЕДОП и да организираме участието си в процедурите;
 • Кои са най-често допусканите грешки в практиката при подготовка на офертите;
 • Какви са спецификите при участие в процедури с обект доставка, строителство и услуга;
 • Как да защитим правата си – обжалване на обществени поръчки.

Female Business leader standing in front of her team

ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ И ТОП АВТОРИ НА ЗОП+

ИВАЙЛО СТОЯНОВ –  главен секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки и консултант на списание „ЗОП+“
АНТОАНЕТА ПЪРВАНОВА –  експерт по обществени поръчки
ИРЕНА ЧЕРЧЕЛАНОВА – главен експерт в дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Комисията за защита на конкуренцията

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ 

Стойността на пакета за участие е в размер на 280 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, кафе-паузи и работен обяд, обучителни материали, образец на ЕЕДОП и други.

ВСЕКИ УЧАСТНИК ПРЕМИНАЛ ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ
ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ППЗОП !

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната форма по-долу.

Всеки, който потвърди записването си за събитието и заплати стойността на пакета за участие,  има право да зададе предварително до 5 въпроса на редакционната ни поща zopplus@gmail.com. Отговорите ще бъдат изпратени на посочен от участника имейл и/или представени на семинара, съответно могат да намерят място в някой от следващите броеве на списание ЗОП+.

coffee

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ  

0878 610 705
e-mailzopplus@gmail.com
web:  www.zopplus.com

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.
** Изразените от лекторите по време на обучението становища не ангажират никоя институция и представляват единствено тяхното лично експертно мнение, предназначено да подпомогне делегатите при законосъобразното и ефективно управление на процесите по възлагане на обществените поръчки и защита на обществения интерес.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Покажи повече
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си