Продължава записването за Националния експертен семинар по обществени поръчки (гр. Банско, 27 февруари – 1 март, 2019 г.
Новини

Публикуваха за обсъждане проекта на наредба за проверка на технически спецификации при възлагане на поръчки

Специален ред за проверка на техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки ще бъде въведен с нова наредба. Проектът на акта бе публикуван за обсъждане в Портала за обществени консултации на 2 октомври.

С приемането на проекта на Наредбата се цели да се осигури изпълнението на чл. 229а от Закона за обществени поръчки, определянето на условията и реда за вписване на външни експерти, както и правилата за възлагане извършването на техническите проверки.

Както вече Ви информирахме, след влизане в сила на наредбата техническите спецификации ще се проверяват от външни експерти с професионална квалификация в съответната област, които ще се вписват в нарочен списък. Изборът на експерт, който да провери конкретна спецификация, ще става на случаен принцип посредством специализиран софтуер.

В доклада към проекта се посочва, че новите правила и акта за тяхното въвеждане идват в отговор на очакванията от ЕС за по-задълбочен контрол и по отношение на спецификациите на обществените поръчки. Целта на новата наредба е именно реализирането на тази мярка, тъй като за извършването на проверките са нужни специфични знания в различни области, а Агенцията по обществени поръчки не разполага с такъв капацитет.

При определянето на оценителите ще се избира между експертите в областите, които съответстват на предмета на поръчката, определен от възложителя. Проверката ще продължава в кратки срокове – до пет дни.

Според проектонаредбата възнагражденията на външните експерти ще се определят на базата на времето, отделено на задачата, но не повече от 40 астрономически часа. Възнаграждаението за един час е в размер на 10 лева.

Текстовете регламентират и изискванията към желаещите да бъдат външни експерти. Те трябва да имат висше образование (със степен бакалавър или магистър) и поне четири години професионален опит в заявената област. Кандидатите ще подават специални заявления до Агенцията по обществени поръчки.

Заявленията ще се подават всяка година през октомври и ще бъдат подписвани само с електронен подпис, става ясно още от проекта на наредбата. С тях експертите ще декларират и, че няма да разгласяват информация от документите за търговете.

Наредбата определя и процедурата по изваждане на външни експерти от списъка на Агенцията. Това ще става при системни нарушения при изпълнение на възложена експертиза, както и при обстоятелства, които водят до неизпълнение на условията за избор на външни експерти.

Заинтересованите лица могат да дават мнения по наредбата до 2 ноември. Коментари и предложения относно съдържанието на проектите могат да бъдат изпращани на електронен адрес p.dimitrova@aop.bg, съобщава се в анонса на сайта на АОП.

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си