Новини

Нова инициатива на ЕК ще подобрява обществените поръчки в ЕС

Всяка година публичните и секторни възложители от Евросъюза разходват около два трилиона евро за закупуването на доставки и услуги с цел обезпечаването на нуждите на администрацията и безпрепятствено функциониране на предприятията, предлагащи комунални услуги. Тази стойност представлява 14 процента от брутния вътрешен продукт на държавите членки. Тя е изражение на вложение, правено всекидневно от работещите лица, от чиито вноски за данъци се финансират договорите за обществени поръчки. А резултатите са видими навсякъде около нас: публични пътища, обществен транспорт, училищни здания и здравни заведения, конферентни центрове и площади.  Въпреки общностните регулации в този сектор, в представите на европейските граждани обществените поръчки често се асоциират с бюрократичност.

За преодоляването на негативните нагласи новата инициатива на Еврокомисията, анонсирана на 3 октомври 2017 г. от нейния заместник-председател Юрки Катайнен, залага на иновативните и икономичните методи за изпълнение на техническите задания. Един от успешните примери за прилагането на подобен подход наблюдаваме в публичния сектор на Холандия. В търг за снабдяването на армията с униформени облекла сполучливо е формулирано едно принципно условие: дрехите да са ушити от преработени материи, използвани в предходен цикъл на производство.

Логично възниква въпросът защо, въпреки радикалните опити за опростяване на правилата, предприети неотдавна въз основа на европейските директиви в областта на обществените поръчки от 2014 г., възложителите се придържат към морално остарелите практики от близкото минало. Едно възможно обяснение е съпротивата към новите правила и желанието да се запази статуквото. Или, както находчиво отбелязва комисарят по въпросите на икономиката Елжбета Бенковска, безпокойството от изпадането в неконтролируеми ситуации ни тласка към добре познатата зона на комфорт и утвърдени практики.

Четири са основните направления в новата стратегия. На първо място, предвижда се да бъдат дефинирани приоритетни области на възлагане, насочени към дигитализация на процедурите за обществени поръчки, насърчаване на сътрудничеството между възложители от различни държави, подобряване на достъпа на европейските компании до пазарите в трети страни. Второ, очаква се създаването на доброволен механизъм за предварително оценяване на стратегически инфраструктурни проекти, с цел избягването на често срещните в практиката до момента закъснения и преразходи по време на изпълнението им. Третото направление е в посока набавянето на професионални съвети към възложителите за подобряването на техните умения при организирането на тръжните процедури. И четвърто, инициативата обхваща насърчаването на иновациите при предоставянето на дейности от външни изпълнители посредством договорите за обществени поръчки.

В бъдеще Европейската комисия ще съсредоточи усилията си за преодоляване на нагласите към предпочитането на критерия “най-ниска цена”, който понастоящем се ползва с изключителна популярност като един добре познат елемент от условията по избор на печеливша оферта. Автоматичното му прилагане би трябвало постепенно да отстъпи пред предпочитането на социално значими приоритети, които позволяват финансираните със средства на европейските данъкоплатци договори да осигуряват заетост и на хора в неравностойно положение, а от крайния продукт да последва подобряване на жизнената среда за всички граждани, включително и за хората с увреждания.

Източник: Europa.eu

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си