Новини

АОП публикува за обсъждане проект на списък на професионалните области, за които ще са необходими външни експерти

Във връзка с прилагането на чл. 229а от Закона за обществените поръчки предстои приемането на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации. Считано от 1 януари 2018 г., осъществяването на външен предварителен контрол от АОП ще се подпомага от външни експерти, които ще проверяват техническите спецификации. Проектът на наредбата бе публикуван на Портала за обществени поръчки на 3 октомври 2017 г. За предстоящото й прилагане е подготвен  проект на Списък на професионалните области, в които са необходими специалисти за проверка на техническите спецификации.

Списъкът включва 76 професионални области, като архитектура, различни видове инженерство, природни науки, медицина и фармация, археология, изкуства и туризъм, право, администрация и управление, науки за земята и икономика, национална сигурност и военно дело. Одобряването му в окончателен вид ще се извърши със заповед на изпълнителния директор на АОП.

Списъкът може да бъде намерен в Интернет на адрес:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/novini/Profesionalni_oblasti_proekt.pdf

При необходимост коментари и предложения по съдържанието на списъка се изпращат на електронен адрес: p.dimitrova@aop.bg, в срок до 08.11.2017
г.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си