Успешно и при висок интерес приключи първото по рода си практическо обучение за работа с платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП, проведено на 18 и 19 април в София. Очакваме ви на следващите обучителни събития на Списание "ЗОП+"!
Новини

АОП вече приема документи на експерти, желаещи да проверяват технически спецификации

Агенцията по обществени поръчки обяви, че вече приема документи за включване в списъка на експертите, които ще проверяват технически спецификации в рамките на осъществявания от АОП предваритлен контрол. Заявленията ще могат да се подават до 29 ноември включително посредством специализиран софтуер, който е наличен онлайн на Портала за обществени поръчки.

Набирането и дейността на външните експерти, които ще бъдат ангажирани с проверка на спецификации от 1 януари 2018 г., бе регламентиранo със специална наредба, която Министерският съвет прие на 7 октомври тази година. Актът е в сила от 14 ноември.

Припомняме, че основните изисквания към външните експерти, заложени в Наредбата, са за завършено висше образование и не по-малко четири години професионален опит в заявената област на вписване, придобит през последните 10 години, предхождащи подаването на заявлението за включване в списъка на АОП.

Съгласно разпоредбите на подзаконовия акт, заявленията на експертите ще се разглеждат от комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на АОП, в която ще участват представители на Министерството на финансите и на Националния център за информация и документация.

Във връзка с  приема на специалисти за дейностите по чл. 229а, ал. 2 от ЗОП, на началната страница на Портала за обществени поръчки е създаден нов раздел “Външни експерти за проверка на технически спецификации”, където е налична пълната информация по процедурата.

Образецът на заявление за включване в списъка е наличен тук, а списък на областите, в които са необходими специалисти е публикуван тук. Нов срок за набиране на външни експерти ще бъде определен в началото на 2018 година.

.
Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си