Бъдете част от експертната общност на Списание ЗОП ПЛЮС и през 2021 г., поръчайте своя годишен абонамент още днес!

Новини

Фондът на фондовете стартира пазарни консултации за инструментa „Фонд за рисков капитал“

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП във връзка с инструмента „Фонд за рисков капитал“ (ФРК), съфинансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Това съобщиха от дружеството под шапката на Министерство на финансите. Пазарните консултации предхождат подготовката на условията и документите за избор на финансови посредници за изпълнение на финансовия инструмент.

Структурата на инструмента ФРК предвижда създаване на един или повече инвестиционни фондове. По този начин в допълнение към предоставяния публичен ресурс ще бъдат привлечени и частни инвестиции. Цел на фондовете ще бъде инвестирането на ангажираните средства чрез дялови и квазидялови инструменти в диверсифициран портфейл от предприятия. В процеса на работа фондовете ще предоставят стратегическа подкрепа на малките и средни предприятия, в които се инвестира, за да се укрепи управленският капацитет и да се подобрят практиките за корпоративно управление в тях.

От Фонд мениджъра съобщават, че създаването и управлението на фондовете ще бъде поверено на професионалисти в областта на дяловите инвестиции. Финансовите посредници ще бъдат определени в резултат на открита, прозрачна и недискриминационна процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото национално и европейско законодателство и по-конкретно ЗОП.

По-подробни характеристики са свободно достъпни на интернет страницата на ФМФИБ, където е публикувана индикативната техническа спецификация за избор на Финансови посредници. В допълнение ФМФИБ възнамерява да обсъди отново някои основни елементи от Фонд мецанин/ растеж, пазарните консултации за който бяха проведени през март 2017 г.
Материалите в тази връзка може да се намерят на адрес http://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/11-fond-metsaninrastezh.

През декември 2017 г. започват срещите с потенциални финансови посредници и други заинтересовани лица, заявили интерес в срок до 18:00 ч. на 20 ноември 2017 г. на следната електронна поща: vcfund@fmfib.bg. Алтернативно, заинтересованите страни биха могли да
запазят предпочитано време за среща и директно в https://calendly.com/fmfib-vc/market-consultation-vc-fund. Дискусии ще се провеждат както като физически срещи в офиса на ФМФИБ, така и като конферентни разговори.

Получената информация може да бъде публикувана без да се упоменава организацията подател. Подлежат на оповестяване и настъпилите промени в проекта на техническа спецификация, ако има такива.

Източник: ФМФИБ

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си