Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Минали броеве

Брой 11, 2017: ЗАКОННА ОТМЯНА

През отминалите няколко седмици в Системата на обществените поръчки се случиха немалко важни неща. Без да сме изчерпателни, като потвърждение ще посочим сключването на споразумението за консултантска помощ между България и Световната банка, приемането на наредбата за външните експерти, които ще проверяват техническите спецификации в рамките на предварителния контрол, а в по-широк план и инициативата на ЕК за подобряване на сектора на поръчките в рамките на Европейския съюз. На пръв поглед, все ключови стъпки, маркиращи промени към повече качество при прилагането на правилата в сектора и разходването на публични средства.

Въпреки това, ако всички онези, които следят материята на поръчките от по-дълго време, се вгледат по-отблизо в описания събитиен план, много от тях неминумо ще получат усещането за дежа вю. Усещането че и преди, и то не веднъж, са виждали да се подписват споразумения с чуждестранни и международни партньори, от които очакваме да ни помогнат с обществените поръчки, при които все не можем да настигнем по-опитните страни. Усещането, че въвеждаме нови и още по-добри правила за контрола, които вече окончателно ще изкоренят всяка останала следа от корупция и субективизъм при вземането на публичните решения. Че ни предстои да изпълним поредните препоръки на Брюксел за повишаване нивото на законосъобразност и ефективност при разходване парите на данъкоплатците в държавите от Съюза.

Но дали това усещане показва, че вървим по един закономерен път на еволюция между минало и бъдеще и постигане на все повече напредък? Или че се въртим в омагьосан кръг на колкото постоянно, толкова и недостижимо търсене на по-добрите дни за публичното харчене? Отговорът на тези въпроси ще оставим на вас. Но за себе си ще бъдем убедени, че истинският мост, който можем да изградим между минало и бъдеще, за да ни отведе към действително по-оптимално разходване на общия ни ресурс, можем да проектираме самите ние. Вглеждайки се в себе си, търсейки истинските причини за явленията, които се случват в публичния сектор и в частност при обществени поръчки. И откривайки онези решения, които съответстват на истинските потребности на обществото, и като цяло, и на ниво отделен индивид. По наше скромно мнение обаче, тези решения трудно ще бъдат открити по пътя на усърдно спазване на чужди препоръки, били и те добронамерени и идващи от безспорни източници на външна компетентност. Или по пътя на стриктния самоконтрол, с който да покажем на другите не толкова правенето на правилните за нас неща, а изпълнението на същите тези външни препоръки. Защото дори външно и формално това да ни донесе някакви позитиви, на подобен подход все ще му липсва постигането на същинските цели, които са важни за всички нас.

На това посвещаваме и настоящия брой на списанието – на посланието, че от омагьосания кръг от наглед решителни, но често показни и палиативни мерки по изпълнение на обявени за общовалидни принципи или чужди препоръки, може да ни извади само търсенето на реални решения за същинските пречки пред обществения сектор и публичните разходи точно тук в България. Това е мостът, който наистина ще ни извади от миналото – в случая представено от водещия материал, анализиращ съдебна практика по отношение на недействителните договори (сякаш символ на обещанията, които даваме на самите себе си). Мостът, който ще ни помогне да правим по-малко грешни стъпки встрани от своя собствения път – представен от статията за пропуските на участниците при своята подготовка и участие в процедури за възлагане на обществени поръчки (а и от чаканите с толкова голям интерес становища по читателските въпроси по прилагане на ЗОП). Мостът, който ще ни отведе към желаното бъдеще на справедливо, икономично и резултатно разходване на парите на всички нас. Което обаче едва ли ще дойде, ако инвестираме в повече компютри и информационни системи, само за да открием след това, че същите са несъвместими или че обменените по електронен път документи след това отново се разпечатват, за да бъдат обработени от отделните администрации. За което говори в ексклузивното интервю, дадено за ЗОП ПЛЮС и председателят на Държавна агенция “Електронно управление” – г-н Росен Желязков.

Приятно и ползотворно четене!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

ЗАКОННА ОТМЯНА

Недействителност на договорите за обществена поръчка –
примери от съдебната практика по Закона за задълженията и договорите,  Полина Цокова

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • Електронното възлагане е бъдещето на обществените поръчки: Ексклузивно интервю за ЗОП ПЛЮС с г-н Росен Желязков – председател на Държавната агенция “Електронно управление”
  • Стъпка встрани: Пропуски на кандидатите и участниците при подготовка на документите и в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка, Елена Димова и Александър Александров
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2017-2018 И НОВИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”, КОЙТО ЩЕ ПРЕДЛАГАМЕ ОТ 2018 ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си