Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Новини

Министерство за Българското председателство избра агенция за медийно обслужване

Приключи обществената поръчка на Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за избор на агенция за медийно обслужване.  На 29.11.2017 г. е сключен договор с консорциума ДЗЗД „МЕДИА ЕС“, в който влизат „Диджитал Ай Ди“ АД и „От-До Консулт“ ООД.

Победителят е излъчен след състезание между трима участници. Неговата оферта е получила комплексна оценка от 92 точки. Обществената поръчка е обявена с предмет „Избор на агенция за медийно обслужване по време на ротационното председателство на Съвета на ЕС в периода 1 януари — 30 юли 2018 г. чрез печатни, интернет и социални медии“.

Предвижда се изпълнителят да извършва дейност по популяризиране на председателството. За целта ще се разчита на регулярно подавана актуална и полезна информация от страна на Министерството за българското председателство на Съвета за ЕС, която трябва да бъде насочена към различни печатни и интернет медии. По този начин ще бъдат представени конкретните резултати и напредъкът по европейските и национални приоритети, постигнати по време на българското председателство. Периодът за работа по изпълнение на поръчката е относително кратък – от 1 януари до 30 юли 2018 г.

Обща стойност на договора е 370 000 българска лева, която се доближава до първоначалната прогнозна стойност от 375 000 лв. Както е известно с оглед практиката по ЗОП, тези стойности са без ДДС. Доколко постигнатата цена на обществената поръчка е конкурентна на пазарните условия, трудно може да се направи заключение. Причината е в
обстоятелството, че е отворена ценовата оферта единствено на участника, обявен по-късно за изпълнител.

Другите двама участници са отпаднали на по-ранен етап. Това са участниците „Аргент – 2002“ ООД и „Апра“ ООД. При прегледа на представените от тях оферти, включително и допълнителните документи, изисквани от конкурсната комисия, е установено несъответствие с условията за участие и указанията в обявлението за обществената поръчка.

Източници: ted.europa.eu, sop.bg

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker