Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Новини

Министерството на отбраната ще води с чужда компания преговорите за поддръжката на закупените от бившия СССР изтребители

Министерството на отбраната възнамерява чрез директни преговори да осъществи подписването по реда на ЗОП на договор от ключово значение за националната сигурност. Става дума за изтребителите „съветско производство“, които са на въоръжение в момента в българската армия и продължават да се използват с цел защита на въздушното пространство на страната и след влизането на България  в НАТО.

Предметът на новата поръчка е интегрирана логистична поддръжка (ИЛП) за период от 48 месеца на 12 броя бойни самолети и 3 броя учебни самолети. Осъществяването на ИЛП трябва да възстанови летателната годност на самолетите и да осигури не по-малко от 50% остатъчен междуремонтен ресурс на оборудването от комплектацията им.  В термина „оборудване“ се включват агрегати, блокове, възли и детайли от всеки от самолетите, двигателите му, кутиите на самолетните агрегати и комплектуващите ги системи и елементи. След възстановяване на летателната годност на самолетите бъдещият изпълнител трябва да осигури общ годишен нальот не по-малко от 1450 часа  срещу заплащането от българска страна на фиксирана цена за един летателен час. За изпълнението на посочения общ годишен нальот се изисква не по-малко от 66,6% от самолетите да бъдат в непрекъсната летателна годност. В предмета на договора ще бъдат обхванати  всички необходими услуги и доставки.

Решението за откриване на процедерата е насочено към сключването на рамково споразумение в областта на отбраната. Като вид на процедурата е избрано „договаряне без публикуване на обявление за поръчка“, с правно основание чл. 164, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Мотивите за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции са лаконични: „Не е необходимо разделянето на поръчката на обособени позиции.“ Прогнозна стойност на поръчката без ДДС възлиза на 81 294 416 лв.

Интерес за българската общественост представлява описанието на причините  за избора на процедура, която не допуска участието по своя инициатива на други компании (включително и такива от ЕС) освен адресата на поканата. Възложителят изтъква като причина за решението си, че акционерното дружество „Руска самолетостроителна компания „МиГ“  притежава изключителни права за удължаване на ресурса на самолетите и за преминаване към експлоатация по техническо състояние.  Твърди се, че конструкторът е предвидил изпълнението на контролно-възстановителни работи на всеки 1000+100 часа нальот на даден самолет. Освен това според военното министерство са налице и ресурсно ограничени агрегати с по-малък ресурс от този на самолета. С оглед изложената аргументация именно производителят е в състояние да представи актуални и пълни списъци с действащите задължителни бюлетини и технически задания, свързани с авиационната безопасност, летателната годност, надеждността и безотказната работа в бъдеще на вече ремонтираните изделия.

Това е причината възложителят да отправя поканата за участие в процедурата само до Акционерно дружество „Руска самолетостроителна корпорация „МиГ“, притежаващо качеството на разработчик и производител на самолети МиГ. В допълнение, прието е за установено, че това дружество извършва производство и доставка на резервни части и други дейности, обезпечаващи комплексно сервизно обслужване на самолетите МиГ. Според информацията от документите за обществената поръчка дружеството се явява единствен възможен изпълнител на дейностите по предмета на конкурса, доколкото то не е предоставяло лиценз за тяхното извършване на нито едно чуждестранно предприятие. Приведени са също така данни от писмо от 19.10.2017 г. на генералния директор на акционерното дружество от Русия, които подкрепят направените от възложителя изводи относно мотивите за провеждането на договаряне.

Срокът за изпълнение на рамковото споразумение е придвидено да бъде 48 месеца от подписването му. Общата стойност на всички договори, които ще бъдат сключвани към рамковото споразумение в първоначалната му редакция, се очаква да не надхвърли 41 000 000 лв. без ДДС. Като опция по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП е заложена  възможност за възложителя да сключва конкретни договори към рамковото споразумение с обща стойност до максималния размер на обществената поръчка от 81 294 416 лева без ДДС, като за тази цел се изисква предварително да е било подписано допълнително споразумение към рамковото споразумение.

Източник: АОП

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си