За осигуряване на необходимата помощ в усложнената ситуация, до края на април Горещата телефонна линия 0700 20680 ще работи в подкрепа на всички експерти по обществени поръчки! Защото сме по-силни заедно!  
Новини

Парламентът прие на първо четене нов Закон за пазарите на финансови инструменти

Парламентът прие нов Закон за пазарите на финансови инструменти на първо четене. В акта се предвижда създаването на нов вид многостранна система за търговия – пазар за растеж. Целта е да се насърчава малкият и средният бизнес да набира капитал чрез капиталовия пазар.

С новия закон в българското законодателство се въвеждат изискванията на европейска директива за пазарите на финансови инструменти и се въвеждат мерки по прилагането на европейски регламент за пазарите на финансови инструменти. Целта е да се увеличи прозрачността на пазарите на финансови инструменти и да се гарантира по-добра защита на
инвеститорите.

Новата регулаторна рамка на общоевропейско ниво има за цел да осигури условия инвестиционните посредници да предоставят услуги в целия ЕС по силата на лиценз, получен в съответната държава по произход. С новия български закон се разширява кръгът на финансовите инструменти, като са включени и някои видове енергийни договори. Надгражда се досега съществуващият правен режим на организацията и дейността на
инвестиционните посредници и регулираните пазари на ценни книжа. Нови изисквания са въведени за управлението и представителството на инвестиционния посредник, а по-подробни изисквания – за добра репутация, професионална квалификация и опит.

Занапред инвестиционните посредници ще могат да сключват договори с т. нар. обвързани агенти, които да предоставят определени услуги от името на един инвестиционен посредник на негова пълна и безусловна отговорност. Въвеждат се изисквания, които инвестиционните посредници трябва да спазват при използването на така наречената алгоритмична търговия, при която компютърен алгоритъм действа без човешка намеса.

Източник: Наpодно събрание

Тагове
Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си