Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

АнонсиМинали обучения

Второ събитие за Програма „ЗОП+“ (София, 29-30 март, 2018 г.)

„СПЕЦИФИЧНИ КАЗУСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКИ“

Хотел “Централ” ****
гр. София, бул. “Христо Ботев” №52
29 и 30 март, 2018 г.

Обществените поръчки винаги са се характеризирали с висока динамика на нормативната уредба, а промените в правилата са едва ли не ежедневие. Това разбираемо води след себе си след себе си потребност от постоянно актуализиране на знанията по материята. Сложните ребуси на настоящата реформа в тази област обаче вече носят предизвикателства, срещата с които изискват не само знания, но и умения за намиране на решения. И то на заплетени казуси, практически и теоретически, при малко налична информация и лимитирано време за реакция. Истинско гросмайсторство при възлагането на поръчки, биха казали не без основания мнозина.

Успешното справяне с най-проблематичните текстове от действащото законодателство и решаването на специфични казуси при възлагането, както и умението за бързо и точно анализиране и вземане на решения при различни нелеки и специфични ситуации от управлението на цикъла на възлагане решихме да е фокусът на второто обучително събитие от “Програма ЗОП+” за устойчив професионализъм на експертите по обществени поръчки. Очакваме Ви!

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични модули, в рамките на които ще се разгледат ключовите предизвикателства в областта на обществените поръчки през знаковата за България, а и за материята на поръчките в страната ни 2018 година. Всеки модул ще включва няколко презентации по проблематиката, изнесени от лекторите, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

НА ВТОРОТО СЪБИТИЕ ОТ ПРОГРАМА ЗОП+ ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ТЕМИ КАТО:

СПЕЦИАЛНИ АКЦЕНТИ:

 • Практическо попълване на ЕЕДОП в електронен вид;
 • Системата на АОП – ЦАИС ЕОП – КАК ЩЕ ВЪЗЛАГАМЕ ЕЛЕКТРОННО ОТ ОКТОМВРИ 2018 г.;

ОСВЕН ТОВА ЩЕ СЕ КОМЕНТИРА И:

 • Използване на ОПЦИИ – инструментът на професионалистите;
 • КОЙ трябва да подава ЕЕДОП и защо експертите НЕ ТРЯБВА да попълват документа;
 • Кои несъответствия в ЕЕДОП водят до основание за ОТСТРАНЯВАНЕ и кои НЕ;
 • Ограничителни условия по процедурите – нарушения на чл. 2, ал. 2 от ЗОП – примери и практика;
 • Искане за наличие на ТРУДОВИ ДОГОВОРИ или осигурени бизнес условия от участниците – как да не нарушим закона;
 • Изисквания при които ОСЕС и Управляващите органи налага ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ;
 • СВЪРЗАНИ ЛИЦА, конфликт на интереси и съгласувани оферти, отстраняване поради деклариране на неверни обстоятелства – правомощия и задължения на комисията;
 • Незаконосъобразни действия на комисията по ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ – при технически предложения с еквивалентни решения или немотивирано недопускане на обосновка;
 • Как да НЕ нарушим чл. 33, ал. 1 от ППЗОП при съставяне на методиката си за оценка;
 • Из протоколите на комисиите: Къде най-често срещат трудности оценителните комисии;
 • Как да УВЕДОМЯВАМЕ УЧАСТНИЦИТЕ за решенията и действията на комисията;
 • Актуални решения на КЗК и ВАС, практика на АОП.

 ОБУЧЕНИЕТО ВОДЯТ ЛЕКТОРИ С ДОКАЗАН ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ОПИТ:

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, сертифициран обучител по обществени поръчки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
 • Валентин Панчев, член на НСЕОП и консултант на сп. ЗОП ПЛЮС

 ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 280 лева за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд, кафе-паузи, обучителни материали, и др.
ОТСТЪПКА за АБОНАТИ на сп. ЗОП ПЛЮС в размер на 20 лева на участник.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение
по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване на по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

0878 610 705, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ПРОГРАМА

ЗАЯВКА

Show More

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker