Заповядайте на някое от следващите ни обучения за изграждане на компетентности за електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-13 март в Старосел, 20 март (специално за участници) и 9-10 април в София!
АнонсиМинали броеве

Брой 2, 2018: КЛЮЧОВИТЕ ТРЕТИ ЛИЦА

Обществените поръчки винаги са се характеризирали с висока динамика на нормативната уредба, а промените в правилата са едва ли не ежедневие. Началото на новата година също не направи изключение и няколко модификации на ЗОП вече са факт. И това на фона на сложните ребуси на продължаващата реформа в тази област на обществените отношения, особено в направленията е-управление и е-възлагане.

Както са наясно всички експерти по материята, и много от разпоредбите по вече прилагания закон, и някои от новите текстове в него са все предизвикателства, срещата с които изискват не само много знания, но и умения за намиране на никак не прости решения. И то на заплетени казуси, практически и теоретически, при малко налична информация и лимитирано време за реакция. Истинско гросмайсторство при възлагането на поръчки, биха казали не без основания мнозина.

Точно така, именно успешното справяне с най-проблематичните текстове от действащото законодателство и решаването на ключовите казуси при възлагането, както и умението за бързо и точно анализиране и вземане на решения при различни нелеки и специфични ситуации от управлението на цикъла на възлагане, е това което прави разликата при високия професионализъм в работата на експерта по обществени поръчки. Затова в тази посока сме насочили усилията си при проектиране на второто си обучителнo събитиe в рамките на новия си проект за устойчив професионализъм в работата по ЗОП, който нарекохме “Програма ЗОП ПЛЮС”.

С мисъл за решаване на най-сложните, специфични и ключови въпроси при възлагането подготвихме и този брой на списанието. В потвърждение ще посочим, че за водещ материал сме избрали статия, която комбинира в себе си анализ на едни от най-щекотливите и тревожещи експертите въпроси по материята – тези за използването на ресурси на трети лица при участие в процедури по ЗОП и съответно попълването на ЕЕДОП за деклариране на съответствие с изисквания на възложителя. В тази безспорно полезна своя публикация, нашият консултант г-н Ивайло Стоянов по ясен и аргументиран начин показва в кои случаи е допустимо да се използва капацитета на трети лица за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, кога и как в тези хипотези се подава ЕЕДОП и най-вече защо според него ключовите експерти никога не могат да са трети лица.

Друг специфичен въпрос при прилагане на законодателството, който е разгледан във втория материал на броя, е този за опциите. В него отново се представя на читателите едно малко познато положение в областта на обществените поръчки като се показва колко гъвкавост и скрит потенциал предоставя този инструмент на възложителите. С много примери в статията се разкриват и редица нови моменти свързани с използването на опции, които се въвеждат в законодателството след последната нормативна реформа и се представят полезни съвети, които неминуемо ще са много полезни на всеки, стремящ се към високи нива на умения при справяне в лабиринтите на ЗОП.

Макар и с по-теоретична насоченост, не подлежи на съмнение това, че полезности на нашите читатели ще донесе и материалът, в който детайлно е разгледан въпросът за режима на обжалване по ЗОП. С негова помощ всички ще можем да излизаме с успех от все по-честите случаи на обжалвания и правни спорове в хода на възлагането.

Решения на заплетени казуси за пореден път ще може да откриете и в отговорите на Вашите въпроси по казусите, които ежедневно срещате в своята работа. И които заедно решаваме за едно по-ефективно разходване на нашия общ ресурс.
Приятно и ползотворно четене!

От екипа на ЗОП ПЛЮС

 


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

КЛЮЧОВИТЕ ТРЕТИ ЛИЦА

Използване капацитета на други субекти (трети лица), ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствието с критериите за подбор или защо ключовите експерти никога не могат да са трети лица,
Ивайло Стоянов

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • Спорове по поръчка: Особености на обжалването по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки,
    Даниела Георгиева
  • Избор на вариант: Размисли за опциите като възможност за по-гъвкаво и ефективно прилагане на правилата за възлагане на обществени поръчки,
    Антоанета Първанова
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2018 И НОВИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС“, КОЙТО ПРЕДЛАГАМЕ ОТ 2018 ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си