Списание "ЗОП+" ви кани на ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ: Електронно възлагане и нови моменти в законодателството по обществени поръчки (гр. София, 18-19 април, 2019 г.). На събитието за първи път ще се проведе ПРАКТИЧЕСКА СИМУЛАЦИЯ НА РАБОТА С ЦАИС ЕОП! Очакваме ви!
Актуално

Обнародваха допълнение в основанията за задължително отстраняване по ЗОП, промяната в сила от 23 май

Законът за обществените поръчки бе засегнат от поредните поправки, наложени от разглеждането в Народното събрание на законопроект в областта на трудово право. Със Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение за трудовата миграция и трудовата мобилност, обнародвани миналия петък – ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г., е предвидено в чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки след думите „Кодекса на труда” да се добави израза „или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност”. Допълнението влиза в сила от 23.05.2018 г., както е предвидено в § 55 от приетия нов закон.

Причината за определения срок за влизането в сила на допълнението се дължи на обстоятелството, че до 23 май 2018 г. България трябва да въведе в националното си законодателство изискванията на Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. С тази директива се реформира законодателната рамка на ЕС, регулираща правата и задълженията на научните изследователи, студентите, учениците, доброволците, неплатените и платените стажанти и работещите като au pair в ЕС. Става дума за реформа на европейско ниво на правната база, необходима за осъществяването на политиката на ЕС в областта на прием на граждани на трети държави с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволчество и провеждане на научноизследователска дейност.

Що се отнася до България, обнародваното допълнение в ЗОП ще повлияе на основания за задължително отстраняване, като разшири списъка на законите, с които се свързва безпрепятственото допускане до участие в процедури за обществени поръчки. Занапред възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник и в случаите, когато е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Видно от съдържанието му, чл. 13, ал. 1 забранява наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България граждани на трети държави.

Както във връзка с останалите основания за отстраняване, участниците и кандидатите, установени извън България, ще търпят като последствие отстраняването си поради аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно приложимото национално законодателство.

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си