Включете се в следващото обучение на Списание "ЗОП+" – на 25 и 26 юли в х-л "Централ", гр. София! Очакваме ви!
Актуално

От АОП с разясненея по важни въпроси относно електронния ЕЕДОП

Агенцията по обществени поръчки допълни частта “Въпроси и отговори” на Портала за обществени поръчки информация по съществени аспекти при използването на елелктроннен ЕЕДОП.

Сред специално анонсираните като новост обяснения са инструкции относно подписване на електронен ЕЕДОП с електронен подпис от две или повече лица, където се подчертава, че за подписване на един документ двете лица не е необходимо да се намират на едно място, както и че всяко лице да подпише отделен ЕЕДОП, независимо че декларираните обстоятелства са едни и същи.

От допълненията на Q&A секцията на АОП става ясно и това, че за ползване на информационната система на ЕК за еЕЕДОП не се иска регистрация, както и, че в същата на този етап не са предвидени национални процедури като публично състезание. дотогава за националните процедури ще е възможно да се използва ЕЕДОП само в WORD формат, който е наличен на Портала за обществени поръчки.

Органът за методология обяснява и това защо датата за еЕЕДОП в ЗОП е 01.04.2018 г., а на страницата http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 – FAQ е 18 април 2018 г. Причината е, че съгласно европейските директиви в областта на обществените поръчки от 2014 г., задължителното предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е отложено до 18.04.2018 г. Определената в ЗОП дата е национално решение, което не нарушава изискването на директивите.

С новите кратки указания се внасят разяснения и относно формата на файловете при изтегляне и запазване на еЕЕДОП чрез информационната система на ЕК, необходимосттa от указания към кандидатите и участниците в процедурите за попълване и представяне на еЕЕДОП, посочването в еЕЕДОП на номер на обявлението в ОВ, както необходимостта от цифрово подписване на създадения от възложителя и приложен към документацията образец на еЕЕДОП.

Повече тук.

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си