Актуални обученияАктуално

Е-ПОРЪЧКИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Новият европейски регламент за защита на личните данни EU 2016/679 – GDPR и електрони обществени поръчки през системата ЦАИС - АОП

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА МЯСТО

Е-ПОРЪЧКИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Новият европейски регламент за защита на личните данни EU 2016/679 – GDPR и електрони обществени поръчки през системата ЦАИС – АОП

През 2018 година българските възложители се изправиха пред две нови предизвикателства, а именно да възлагат изцяло електронно поръчките си и да преведат системата си за управление на цикъла на обществените поръчки в съответствие с приложимото европейско законодателство в областта на личните данни. Пред всички нас вече стоят изцяло нови  ангажименти свързани с електронните поръчки и защитата на личните данни, както и  нови понятия, които са по-различни от тези, които сме свикнали са свързваме с материята – като електронно офериране, разглеждане, обявяване, изпращане и разглеждане на оферти, електронно фактуриране, длъжностни лица по защита на личните данни. И много други…

Предвид горното, решихме да изготвим специална Програма „ЗОП + GDPR”, която максимално да комбинира тематичния блок относно генерирането и подаването на еЕЕДОП и използването на ЦАИС ЕОП от м. октомври 2018 г. с прилагането на Регламента за личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от м. май 2018 г.      

Включете се и Вие!

Водещи лектори с дългогодишен практически опит

Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки
Д-р Невин Фети, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация по въпроси, свързани със защитата на личните данни във връзка с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). Експерт от Комисията за защита на личните данни

Акценти на събитието

Обученията ще се провеждат в рамките на тематични модули, в рамките на които ще се разгледат ключовите предизвикателства в областта на обществените поръчки и изискванията на законодателството за защита на личните данни. Всеки модул ще включва няколко презентации по проблематиката, изнесени от лекторите, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки и защита на личните данни.

ТЕМИ И АКЦЕНТИ

 • Системата на АОП – ЦАИС ЕОП – КАК ЩЕ ВЪЗЛАГАМЕ ЕЛЕКТРОННО ОТ ОКТОМВРИ 2018 г.;
 • Използване на ОПЦИИ – инструментът на професионалистите;
 • Нарушения при които ОСЕС и Управляващите органи налага ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ;
 • Как да изготвим документацията си законосъобразно;
 • ЕЕДОП в електронен вид;
 • Как да НЕ нарушим чл. 33, ал. 1 от ППЗОП при съставяне на методиката си за оценка;
 • Актуални решения на КЗК и ВАС;
 • Практика на АОП и специфика на процедурите възлагани по Програмата за селските райони;
 • Из протоколите на комисиите: Къде най-често срещат трудности оценителните комисии.

 

 • Практическо приложение на регламента и Закона за защита на личните данни
 • Защита на лични данни в процеса на възлагане на обществени поръчки;
 • Обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента – отчетност;
 • Определяне и задължения на длъжностно лице по защита на личните данни;
 • Поддържане на регистър на дейностите по обработване, за които отговаря;
 • Прилагане на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните.
 • Национална уредба и административно-наказателни разпоредби.

Обученията могат да включват конкретни теми, казуси и въпроси посочени от Вас!

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА на обучението се определя съгласно конкретната му продължителност, обхват, специфика и броя на ангажираните лектори.

За повече подробности, моля свържете се с нас на редакционният ни телефон  +359 878 610 705, както и на e-mail: zopplus@gmail.com

Заповядайте  очакваме Ви !

тел.  0878 610 705, e-mail: zopplus@gmail.com,   web: www.zopplus.com

 

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си