Минали броеве

Брой 4, 2018: ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ

Настоящият брой е посветен на новият инструментариум в областта на обществените поръчки, а именно – електронните етапи на възлагателния процес, които постепенно стават част и от нашата реалност.

Преди да е факт дългоочакваното стартиране на Националната централизирана система за възлагане на  електронни обществени поръчки (ЦАИС EОП), влезе в сила законовата разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, съгласно която единният европейски документ за обществени поръчки вече се предоставя в  електронен вид по образецa, утвърден с акт на Европейската комисия. Именно поради отложеното с повече от година стартиране на системата за електронно възлагане, към момента на участниците се налага да се приспособяват към ситуацията „в движение“, като прилагат ЕЕДОП в електронен вид в оферта, която е на хартиен носител.

Промяната породи множеството въпроси до редакцията ни относно правилното прилагане на цитираната норма. Това наложи в настоящия брой да обърнем специално внимание именно на темата за еЕЕДОП. Във връзка с новите моменти при подготовката на оферта е публикуван практически насоченият коментар на г-н Панчев, който засяга именно най-важните моменти от процеса.

На следващо място, в контекста за намаляване на административната тежест, сме поставили акцент с темата за новият ангажимент на възложителите самостоятелно да осигуряват свидетелства за съдимост на задължените по закон лица, представляващи участниците.

Допълнителна практическа помощ ще предоставим на читателите по повод акцентите от проведения национален форум в гр. Пловдив, на който в рамките на диалогична дискусия бяха коментирани важни детайли от възлагателния процес, както и с прегледа на специфичен казус от практиката на Съда на ЕС. С оглед кратките срокове за предложения и коментар, поставен от АОП, представяме в сравнителен план пет технически спецификации, публикувани неотдавна на сайта на Агенцията в Интернет, като се надяваме да бъдем полезни в популяризирането и подобряването на проектите.

Приятно и ползотворно четене!

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

Електронни обществени поръчки: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) и предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, Валентин Панчев

ДРУГИ АКЦЕНТИ

  • АНОНСИ ЗОП ПЛЮС: Мнения и препоръки на лекторите от националния обучителен семинар на ЗОП ПЛЮС в Пловдив (21-23 март 2018 г.), ЗОП+
  • Казус от практиката на Съда на ЕС: Закупуването на хеликоптери с марките „Agusta“ и „Agusta bell“ за нуждите на италианската държава (CASE C-337/05), Полина Цокова
  • Свидетелства за съдимост, ЗОП+
  • Стандартизирани технически спецификации за някои видове автомобили, ЗОП+
  • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2018 И НОВИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”, КОЙТО ПРЕДЛАГАМЕ ОТ 2018 ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си