Успешно и при висок интерес приключи първото по рода си практическо обучение за работа с платформата за електронно възлагане ЦАИС ЕОП, проведено на 18 и 19 април в София. Очакваме ви на следващите обучителни събития на Списание "ЗОП+"!
Актуално

АОП ще проучва пазара на зелени поръчки по швейцарски проект

Агенцията по обществени поръчки ще проучва пазара на “зелени” обществени поръчки по проект със швейцарски средства. Това обявиха от институцията на страницата си в Интернет. Проектът, озаглавен „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“, е финансиран по приоритетна ос 3 „Частен сектор“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС).

От съобщението става ясно, че целта на проекта е разработване на практическо помагало, съдържащо конкретни примери за използването на екологосъобразни критерии, интегрирани в критериите за подбор, в техническите спецификации, като показатели в комплексната оценка на офертите и в клаузите на проекта на договор.

За изпълнение на проекта от АОП вече са провели обществена поръчка с предмет „Проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки в България и изготвяне на практическо помагало за тяхното възлагане“. От агенцията обявиха, че търгът е спечелен от „ПрайсуотърхаусКупърс България“ ЕООД (PwC България).

По своя замисъл, проучването трябва да се осъществи с подкрепата на организации (възложители) – министерства, агенции, общини, други ведомства и големи възложители по документи, чрез анкетни карти, предоставени дистанционно и чрез директно проведени интервюта.

От АОП подчертават, че приносът на възложителите е от съществено значение за изготвянето на полезен методически инструмент за прилагане на „зелени“ критерии при възлагане на обществени поръчки. В тази връзка, от методически орган по ЗОП изразиха надежда, че ще могат да разчитат на съдействието на всички възложители за участие им в проучването.

Източник: АОП

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си