Актуални обученияАнонси

НАЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТЕН СЕМИНАР: Е-ПОРЪЧКИ И ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОП – ЕСЕН 2018 (24– 26 Октомври 2018 г.)

Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП

ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ – СТАРТ ОТ 18.10.2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ЕСЕН 2018

★ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ★ КАЗУСИ ★ ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ★ СЪДЕБНА ПРАКТИКА ★ ДИСКУСИИ ★

24– 26 Октомври 2018 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,  

Две години и половина след влизане в сила на действащите ЗОП и ППЗОП, с които страната ни въведе в българското законодателство последното поколение европейски директиви в сектора, ето че дойде моментът за реалното навлизане на едно от основните нови правила, дошли с тях – това за електронните поръчки в сила от 18.10.2018 г.

По една или друга причина обаче, предизвикателствата в Системата на обществените поръчки, които ни носи есенният сезон, далеч не се изчерпват със задължително електронизиране на много нови етапи при възлагането и използване на електронната система на АОП, нито с нови задължения на възложителите,  членовете на комисии и на участниците. Пред всички нас стои ново изпитание от предложения нов законопроект за изменение на ЗОП, както и от поредицата от несимволични промени в нормативната уредба, които вече са факт – както конкретно в ЗОП, така и в други области, имащи отражение върху обществените поръчки (напр. защитата на личните данни, налагане на финансови корекции и др.).

За да допринесем за справяне с изпитанията на реформата в областта на поръчките и прехода към електронно възлагане, ние от ЗОП ПЛЮС организираме национален експертен семинар по материята, в рамките на който да обсъдим и споделим новостите в нормативната уредба и практика, както и да обменим умения, опит и ефективни решения на въпросите, породени от въведените и въвежданите нови правила при разходването на публичния ресурс.

Присъединете се и Вие, очакваме Ви в най-новия хотел в гр. Велинград!

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ХОТЕЛ “ИНФИНИТИ”
гр. Велинград
www.hotelinfinity.bg

 

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на НСЕОП, консултант на ВАС и Списание ЗОП+
Антоанета Първанова, експерт по обществени поръчки
Борислав Филипов, IT консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ по електронно възлагане
Валентин Панчев, експерт обществени поръчки и консултант на Списание ЗОП+

 

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични модули, в рамките на които ще се разгледат ключовите предизвикателства в областта на обществените поръчки, актуални към последното тримесечие на 2018 година. Всеки модул ще включва няколко презентации по проблематиката, изнесени от лекторите, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ

Новости в нормативната уредба

 • Законопроект за изменение на ЗОП 2018;
 • Промени в сила – ЗОП и ППЗОП – нови правила при обжалването, задължително електронно възлагане.

Управление на процесите при възлагане на поръчки

 • Прогнозиране, планиране, вътрешни правила, залагане и съблюдаване на необходимите срокове, защита на личните данни;
 • Проект на ЗИДЗОП – разделяне при възлагане на поръчки.

“Белите полета” на закона

 • Основни предизвикателства в практиката по прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
 • Използване капацитета на “трети лица”;
 • Проект на ЗИДЗОП – задължени лица – ЕЕДОП.

Често допускани грешки и контролна практика

 • Какво е важно да знаем за контрола – практика от мониторинга на Агенцията обществени поръчки;
 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – актуална практика на КЗК и ВАС;
 • Проект на ЗИДЗОП – нови административно-наказателни състави.

Електронни поръчки днес

 • Възлагане чрез единната система за възлагане на електронни поръчки (ЦАИС ЕОП);
 • Възложители: Обмен на електронни документи, комуникация с АОП и ОВ на ЕС, нови образци на решения, обявления и документация, предоставяне на разяснения, профил на купувача и др.;
 • Комисия: Работа на комисията при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път, допускане и отстраняване, заседания, състава на комисията, промени в състава и др.;
 • Участници: електронен ЕЕДОП, подписване с електронен подпис, отключване на офертата от участниците, провеждане на договаряне, задължения на страните, кореспонденция и др.

 

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 675 лв. за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали, попълнен образец на ЕЕДОП, обявление и др. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 96 лв. на вечер.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 60 лева за институция.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

тел.  0878 610 705, e-mail: zopplus@gmail.com,   web: www.zopplus.com

 

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 24 ОКТОМВРИ /СРЯДА/

11.00 – 13.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13.00 – 14.00 Обяд

14.15 – 15.30 Откриване на обучението.

МОДУЛ “НОВОСТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”

Законопроект за изменение на ЗОП. Актуални правила и нови моменти в действащото законодателство по обществени поръчки. Последни изменения в ЗОП и ППЗОП. 

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 18.00 МОДУЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ”

Цикъл на управление и процесен подход при възлагането. Актуалност на вътрешните правила. Защита на личните данни. Прогнозиране и планиране – определяне и съблюдаване на необходимите процесуални срокове. Организиране на участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. Подготовка на оферта. Дискусия.

Ивайло Стоянов

19.30 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела

 

ДЕН ВТОРИ – 25 ОКТОМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 МОДУЛ “ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И КОНТРОЛНА ПРАКТИКА”

Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на Закона за обществените поръчки. Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия. Незаконосъобразни показатели за оценка, грешки свързани с чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, други основания за незаконосъобразност на актовете на възложителя. Мотивиране на актовете на възложителя, обосновки, уведомяване. Минимални нива и критерии за подбор, работа на комисията, грешки в документацията и офертата.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 МОДУЛ “БЕЛИТЕ ПОЛЕТА НА ЗАКОНА”

Определяне изискванията за лично състояние на участниците. Определяне на критериите за подбор по отношение финансовите, икономическите и технически възможности и опит на участниците – как да не допускаме нарушения на закона. Предоставяне на капацитет от други субекти. Използване на подизпълнители и трети лица. Методика за оценка – как да я съставяме законосъобразно. Работа на оценителните комисии. Изисквания към състава на комисиите и процедурни действия. Протоколи и мотиви. Казуси. Дискусия.

Ивайло Стоянов

13.00 – 14.00 Обяд 

14.00 – 16.00 МОДУЛ “ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ ”

Електронен оборот и електронен подпис при обществените поръчки, комуникация с АОП и ОВ на ЕС по електронен път, електронен ЕЕДОП. Възлагане чрез новата единна система за възлагане на електронни поръчки (ЦАИС ЕОП). Работа със системата практическо попълване на документи и ЕЕДОП в електронен вид от възложители и от участници.

Валентин Панчев и Борислав Филипов

20.00 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела

 

ДЕН ТРЕТИ – 26 ОКТОМВРИ /ПЕТЪК/

08.00 – 09.00 Закуска

09.30 – 11.00 Контролни органи, правомощия и последици от осъществения контрол. Възможни грешки, съставляващи нарушение по ЗОП и ППЗОП.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Субекти на административно-наказателна отговорност – възложител, упълномощено лице/а, комисия. Форми и обхват при делегиране на правомощия. Административна отговорност въз основа на вътрешни правила.

Антоанета Първанова

13.00 Закриване на събитието и обяд

 

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си