Заповядайте на някое от следващите ни обучения за изграждане на компетентности за електронно възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП, които ще се проведат на 11-13 март в Старосел, 20 март (специално за участници) и 9-10 април в София!
Анонси

НАЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТЕН СЕМИНАР ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ /обновена програма/

(гр. Велинград, 24– 26 Октомври 2018 г.)

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ И НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП

★ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ★ КАЗУСИ ★ ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ★ СЪДЕБНА ПРАКТИКА ★ ДИСКУСИИ ★

Уважаеми колеги, скъпи приятели,  

Две години и половина след влизане в сила на действащите ЗОП и ППЗОП, предизвикателствата в Системата на обществените поръчки постоянно се увеличават и далеч не се изчерпват с предстоящото поетапно електронизиране на възлагането. Пред всички нас вече стои изпитанието бързо да навлезем в новите правила, въведени с измененията на ЗОП, приети през месец октомври и обнародвани в ДВ. бр. 86 от 18 Октомври 2018 г.

За да допринесем за справяне с изпитанията на реформата в областта на поръчките и прехода към електронно възлагане, ние от ЗОП ПЛЮС организираме национален експертен семинар по материята, в рамките на който да обсъдим и споделим новостите в нормативната уредба и практика, както и да обменим умения, опит и ефективни решения на въпросите, породени от въведените и въвежданите нови правила при разходването на публичния ресурс.

Присъединете се и Вие, очакваме Ви в най-новия хотел в гр. Велинград!

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ХОТЕЛ “ИНФИНИТИ”
гр. Велинград
www.hotelinfinity.bg

 

ВОДЕЩИ ЛЕКТОРИ С ДЪЛГОГОДИШЕН ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на НСЕОП, консултант на ВАС и Списание ЗОП+
Антоанета Първанова, експерт по обществени поръчки
Валентин Панчев, експерт обществени поръчки и консултант на Списание ЗОП+

 

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични модули, в рамките на които ще се разгледат ключовите предизвикателства в областта на обществените поръчки, актуални към последното тримесечие на 2018 година. Всеки модул ще включва няколко презентации по проблематиката, изнесени от лекторите, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ

Новости в нормативната уредба

  • Измененията на ЗОП от месец октомври 2018 г. (ДВ. бр. 86 от 18 Октомври 2018 г.)
  • Промени в сила – ЗОП и ППЗОП – нови правила при обжалването, задължително електронно възлагане

Управление на процесите при възлагане на поръчки

  • Прогнозиране, планиране, вътрешни правила, залагане и съблюдаване на необходимите срокове

“Белите полета” на закона

  • Основни предизвикателства в практиката по прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП
  • Използване капацитета на “трети лица”

Актуална практика на КЗК И ВАС

  • Прилагане на изискванията към участниците, критерии за подбор и методики за оценки, ограничителни условия и т.н.

Често допускани грешки и контролна практика

  • Какво е важно да знаем за контрола – практика от мониторинга на Агенцията обществени поръчки
  • Как да защитим правата си по най-добрия начин – основни правила при обжалването
  • Нови административно-наказателни състави.

 

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 675 лв. за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали, попълнен образец на ЕЕДОП, обявление и др. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 96 лв. на вечер.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 60 лева за институция.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

тел.  0878 610 705, e-mail: zopplus@gmail.com,   web: www.zopplus.com

 

ПРОГРАМА

/Обновена съобразно измененията на ЗОП обнародвани в ДВ. бр.80 от 28.09.2018 г./

ДЕН ПЪРВИ – 24 ОКТОМВРИ /СРЯДА/

11.00 – 13.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13.00 – 14.00 Обяд

14.15 – 15.30 Откриване на обучението.

МОДУЛ “НОВОСТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”

Промени в ЗОП (ДВ. бр.86 от 18 Октомври 2018 г.) Част I – Eтапи на въвеждане на измененията – промени влизащи в сила от публикуване на закона, промени в сила от м. март и м. ноември 2019 г. Отражение на измененията по отношение управлението на цикъла на управление на обществените поръчки, промени на стойностните прагове, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране, забрана за разделяне на обществени поръчки, нови изисквания към профила на купувача и правилата за възлагане чрез обяви, попълване на ЕЕДОП от обединения, както и дефиниране на нов кръг на задължените лица, представляващи участниците. Нови документи за доказване на професионалната компетентност и други.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 18.00 МОДУЛ “НОВОСТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА”

Промени в ЗОП (ДВ. бр. 86 от 18 Октомври 2018 г.) Част II – Изменения при обжалването на обществените поръчки , в т.ч. изм. и доп. Съгласно промени в ДВ. бр. 49 от 12 Юни 2018 г. Нови моменти свързани с функциите и контрола, осъществяван от АОП.

Ивайло Стоянов

19.30 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела

 

ДЕН ВТОРИ – 25 ОКТОМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 МОДУЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ”

Цикъл на управление и процесен подход при възлагането. Актуалност на вътрешните правила. Защита на личните данни. Прогнозиране и планиране – определяне и съблюдаване на необходимите процесуални срокове. Организиране на участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. Подготовка на оферта. Дискусия.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 МОДУЛ “ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И КОНТРОЛНА ПРАКТИКА”

Актуална практика на КЗК и ВАС по прилагане на Закона за обществените поръчки. Изисквания за лично състояние, критерии за подбор, залагане на ограничителни условия. Незаконосъобразни показатели за оценка, грешки свързани с чл. 33, ал. 1 от ППЗОП, други основания за незаконосъобразност на актовете на възложителя. Мотивиране на актовете на възложителя, обосновки, уведомяване. Минимални нива и критерии за подбор, работа на комисията, грешки в документацията и офертата. 
Съдебна практика.

Ивайло Стоянов

13.00 – 14.00 Обяд 

14.00 – 16.00 МОДУЛ “БЕЛИТЕ ПОЛЕТА НА ЗАКОНА”

Определяне изискванията за лично състояние на участниците. Определяне на критериите за подбор по отношение финансовите, икономическите и технически възможности и опит на участниците – как да не допускаме нарушения на закона. Предоставяне на капацитет от други субекти. Използване на подизпълнители и трети лица. Методика за оценка – как да я съставяме законосъобразно. Работа на оценителните комисии. Изисквания към състава на комисиите и процедурни действия. Протоколи и мотиви. Казуси. Дискусия.

Валентин Панчев

20.00 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела

 

ДЕН ТРЕТИ – 26 ОКТОМВРИ /ПЕТЪК/

08.00 – 09.00 Закуска

09.30 – 11.00 Контролни органи, правомощия и последици от осъществения контрол. Възможни грешки, съставляващи нарушение по ЗОП и ППЗОП.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Субекти на административно-наказателна отговорност – възложител, упълномощено лице/а, комисия. Форми и обхват при делегиране на правомощия. Административна отговорност въз основа на вътрешни правила.

Антоанета Първанова

13.00 Закриване на събитието и обяд

 

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си