Нека заедно да бъдем по-успешни в обществените поръчки и през 2022 г., поръчайте своя годишен абонамент за Списание ЗОП ПЛЮС още днес!

Новини

И ВАС се произнесе, че външните експерти не са трети лица, становището на ЗОП+ потвърдено от върховна инстанция

Със свое решение № 9653 от 13.07.2018 г. Върховният административен съд се произнесе по ключов въпрос при възлагането на обществени поръчки – притежават ли качество „трети лица“ външните експерти, привлечени от кандидатите и участниците в процедури по ЗОП и следва ли за тях да се представя ЕЕДОП.

В цитирания акт от ВАС са категорични, че „експертите, които ще изпълняват поръчката не са трети лица по смисъла на чл. 65 ЗОП, поради което не следва да попълват отделни ЕЕДОП“. Изрично сe посочва също така, че за да докаже опита си участникът „е достатъчно само да представи списък на експертите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка“.

В тази връзка като незаконосъобразно се определя от магистратите залагането в обявлението и документацията за участие на условиe „експертите, които не са служители на участниците, да попълват отделни ЕЕДОП и да отговарят на изискванията за трети лица“.  Според съда, ако „възложителят третира лицата, които имат сключен трудов договор с участника по различен начин от физическо лице, което се намира в друг вид облигационни отношения“, това е „в нарушение на принципите на ЗОП и Директива 2014/24/ЕС“. (С целия текст на решението на ВАС може да се запознете тук.)

Със становището си по този спорен въпрос от върховната инстанция не само разсичат сложен възел в практиката по прилагане на законодателството в сектора, но за пореден път потвърждават позиция, изразена от експертния кръг, с който си сътрудничи ЗОП ПЛЮС. Ще припомним, че темата за третите лица и конкретния проблем с изискването на ЕЕДОП за външните експерти подробно бе разгледан в статията „Ключовите трети лица“, поместена в бр. 2, 2018 г. на списание ЗОП+.

В тази безспорно полезна своя публикация, нашият консултант г-н Ивайло Стоянов по ясен и аргументиран начин показва в кои случаи е допустимо да се използва капацитета на трети лица за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, кога и как в тези хипотези се подава ЕЕДОП и най-вече защо според него ключовите експерти никога не могат да са трети лица – теза, отхвърляна от някои институции, която обаче вече намери потвърждение и в съдебната практика.

Освен основание за професионално удовлетворение, това ни дава повод да продължим темата с нова статия на автора, която ще публикуваме още в брой 8 на списанието, предстоящ да излезе след броени дни. За да продължим да изпълняваме мисията си да сме полезни на своите читатели, клиенти и партньори.

Очаквайте най-актуалното в областта на обществените поръчки само на страниците на ЗОП+!

Покажи повече

Свързани статии

error: Content is protected !!
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си