Новини

От 5 септември са в сила новите стандартизирани документи на АОП за сектор “Води”

На 5 септември 2018 г. Агенцията по обществени поръчки публикува одобрени от министъра на финансите стандартизирани документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и ВиК мрежи.

Документите са одобрени със Заповед № ЗМФ-827 от 4 септември 2018 г. на министъра на финансите, издадена на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на ЗОП във връзка с чл. 231 от ЗОП.

Считано от 10 септември 2018 г., новите образци са задължителни за прилагане от възложителите при възлагане на обществени поръчки за инфраструктурни проекти в сектор „Води“, финансирани с национални средства или по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Както и досега, стандартизираните документи и изисквания са достъпни за всички потребители на Портала за обществени поръчки в тематична област „Образци и списъци“ – „Стандартизирани документи“.

Припомняме, че на основание чл. 231, ал. 1 от ЗОП възложителите са длъжни да прилагат стандартизираните изисквания и документи, освен когато неприлагането им произтича от естеството на поръчката. В случай, че преценят, че въведените по административен път изисквания и документи не следва да се използват за целите на дадена обществена поръчка, възложителите са длъжни да посочат писмени мотиви, които се прилагат към досието й.

Документите може да намерите тук.

Покажи повече

Свързани статии

Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си