Минали броеве

Брой 5, 2018: С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Настоящият брой поставя акцент върху наглед необятната тема относно терминологията и процедурите, свързани с реализирането на европроекти. Водещият ни материал, който сме убедени, че ще бъде старателно четен и препрочитан, е с автор г-жа Мирослава Георгиева, съдия във Върховния административен съд. Както е добре известно и на по-широка аудитория, възлагането на обществени поръчки се оценява като ключов етап при реализирането на редица начинания в рамките на политики от различни области на обществения живот у нас, които са станали възможни именно поради възможността да бъдат финансирани с евросредства. Отговорността на възложителите в тези случаи нараства. Усещането за поемане на риск от допускане на грешки нерядко се превръща в закъснял опит за оправдаването на вече направени пропуски. Затова предварителната осведоменост за процедурите, компетентните органи и сроковете да се предприемат определени действия в полза на навременното и успешно усвояване на отпуснатите средства е от важно значение за бенефициентите.

Специално внимание отделяме и на темата за доставката на топлинна енергия. Спецификите на дейността по топлоснабдяване, както и фактът, че изпълнението се осъществява само от лица, притежаващи изключителни права за извършването й, поставят редица практически въпроси, чието разрешаване по законосъобразен начин е възможно само при стриктното спазване на ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП.

Един казус от практиката на Върховния касационен съд привлече вниманието на експертите по ЗОП с новината за оправдателна присъда по наказателно дело, белязано до този момент от съмнения за нарушения на правилата за това какво е задължен да направи възложителят след получаване на протокола на оценителната комисия. Развръзката е поучителна за бъдещи процедури, в които от страна на възложителя трябва да се реагира и спрямо действията на участник, оттеглил своята оферта
след отваряне на цените.

Дискусия с отворен финал по време на едно от заседанията на Министерския съвет напоследък намери своето естествено продължение в нормотворческия поход към проблема с неоснователното (тенденциозно) обжалване. Законопроектът, създаден да се справи с това предизвикателство, е внесен в Народното събрание от група депутати, възползвали се от правото си на законодателна инициатива. Това е и темата на следващия по ред материал, с който предлагаме да се запознаете. Внесеният в началото на май 2018 г. Законопроект за изменение и допълнение на ЗОП преурежда основни въпроси от материята на оспорването пред КЗК и ВАС. Когато през февруари 2016 г. Народното събрание на Република България прие нов Закон за обществените поръчки, публикуван в ДВ, бр. 13 от 2016 г., никой не възрази, че предвиденият за обжалване ред не се различава съществено от правилата по ЗОП от 2004 г. Както ще видим от поместения коментар на новия законопроект, неефективният ход на процедури, приключването на които е поставено в зависимост от огромен за мащабите на страната финансов и съответно – от немалък човешки ресурс, се отдава именно на липсата на критерии за това кой трябва да има право да подаде жалба срещу акт на възложителя.

Друг тематичен акцент, който сме подбрали за този месец, е обсъждането на възможността за поставянето на изискване участникът да разполага с оторизация и сертификати от производителя. В статията си госпожа Елена Димова, един от водещите специалисти по материята на обществените поръчки, представя актуална практика на КЗК и ВАС. Целта е да покажем чрез практически
ориентирани примери и техните тълкувания как могат да бъдат избегнати евентуални упреци за несъразмерност между завишените очаквания за профила на бъдещия изпълнител, от една страна, и провокирането на интерес към обществената поръчка у твърде ограничен кръг лица, от друга. Надяваме се, че по този начин ще популяризираме един от способите чрез документите за обществената поръчка да се гарантира оптималния баланс между противоречивите, на пръв поглед, интереси на възложители и стопански субекти.

Приятно и ползотворно четене!

 

От екипа на ЗОП ПЛЮС


А ето и какво може да намерите на страниците на броя:

ТЕМА НА БРОЯ

С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Особености на управлението на средствата от ЕСИФ – процедури, понятия, органи,

Даниела Георгиева

ДРУГИ АКЦЕНТИ

 • Горещи поръчки: Ред и условия за възлагане по ЗОП на доставката на топлинна енергия,
  ЗОП+
 • Казус от практиката на ВКС: Дължими действия на възложитея след получаването на протокола на оценителната комисия,
  ЗОП+
 • Дела и документи: Възможност за изискване на оторизация и сертификати от производителя в процедури по ЗОП,
  Адвокат Елена Димова
 • Анонси ЗОП ПЛЮС: Нов законопроект ще селектира потенциалните жалбоподатели срещу решенията на възложителите по ЗОП,
  ЗОП+
 • Отговори на въпроси от практиката по възлагане на обществени поръчки

Ако желаете списание ЗОП+ да е Ваш помощник в областта на обществените поръчки, може да осъществите това като станете абонати или поръчате отделни броеве на телефон 0878 610 705 или e-mail zopplus@gmail.com.

ПОВЕЧЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 2018 И НОВИЯ ЕЛЕКТРОНЕН АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ “ЗОП ПЛЮС”, КОЙТО ПРЕДЛАГАМЕ ОТ 2018 ГОДИНА, ПРОЧЕТЕТЕ ТУК

Покажи повече

Свързани статии

Провери също

Close
Close

Adblock ЗАСЕЧЕН

Моля, помислете дали да ни подкрепите, като деактивирате блокера на рекламите си